23 شهریور 1400 9:09 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

فاصله فلنج تا فلنج در شیر های صنعتی

شیر صنعتی

فاصله فلنج تا فلنج در شیر های صنعتی

چهره برای فیس به فیس(150-2500 #)

کلاس 150

توجه: ابعاد در mm برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

150# Ball Long Pattern Ball Short Pattern Gate Solid Wedge and Double Disc Gate Conduit Plug Short Pattern Plug Regular Pattern Plug Venturi Pattern Plug Round Port Full Bore Globe Lift and Swing Check Y-Globe and Y-Swing Check
1/2 108 108 108 108 140
3/4 117 117 117 117 152
1 127 127 127 140 176 127 165
1 1/4 140 140 140 140 184
1 1/2 165 165 165 165 222 165 203
178 178 178 178 178 178 267 203 229
190 190 190 190 190 298 216 279
3 203 203 203 203 203 203 343 241 318
4 229 229 229 229 229 305 229 432 292 368
5 254 254 381 356
6 394 267 267 267 267 394 394 406 470
8 457 292 292 292 292 457 457 495 597
10 533 330 330 330 330 533 533 622 673
12 610 356 356 356 356 610 610 698 775
14 686 381 381 381 686 686 787
16 762 406 406 406 762 762 914
18 864 432 432 864 864 978
20 914 457 457 914 914 978
22 508 1067
24 1067 508 508 1067 1067 1295
26 559 559 1295
28 610 610 1448
30 610 660 1524
32 711
34 762 1016
36 711 813 1956

کلاس 300

توجه: ابعاد در میلی متر برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

300# Ball Long Pattern Ball Short Pattern Gate Solid Wedge and Double Disc and Conduit Plug Short and Venturi Pattern Plug Regular Pattern Plug Round Port Full Bore Globe and Lift Check Swing Check
1/2 140 140 140 152
3/4 152 152 152 178
1 165 165 165 159 190 203 216
1 1/4 178 178 178 216 229
1 1/2 190 190 190 190 241 229 241
216 216 216 216 282 267 267
241 241 241 241 330 292 292
3 282 282 282 282 387 318 318
4 305 305 305 305 457 356 356
5 381 400 400
6 403 403 403 403 403 559 444 444
8 502 419 419 419 502 686 559 533
10 568 457 457 457 568 826 622 622
12 648 502 502 502 711 965 711 711
14 762 572 762 762 762 838
16 838 610 838 838 838 864
18 914 660 914 914 914 978
20 991 711 991 991 991 1016
22 1092 1092 1092 1092 1118
24 1143 813 1143 1143 1143 1346
26 1245 1245 1245 1245 1346
28 1346 1346 1346 1346 1499
30 1397 1397 1397 1397 1594
32 1524 1524 1524 1524
34 1626 1626 1626 1626
36 1727 1727 1727 1727 2083

کلاس 600

توجه: ابعاد در mm برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

600# Ball Long Pattern Gate Solid Wedge and Double Disc and Conduit Long Pattern Plug Regular and Venturi Pattern Plug Round Port Full Bore Globe Lift Check and Swing Check Long Pattern
1/2 165 165 165
3/4 190 190 190
1 216 216 216 254 216
1 1/4 229 229 229 229
1 1/2 241 241 241 318 241
292 292 292 330 292
330 330 330 381 330
3 356 356 356 444 356
4 432 432 432 508 432
5 508 508
6 559 559 559 660 559
8 660 660 660 794 660
10 787 787 787 940 787
12 838 838 838 1067 838
14 889 889 889 889
16 991 991 991 991
18 1092 1092 1092 1092
20 1194 1194 1194 1194
22 1295 1295 1295 1295
24 1397 1397 1397 1397
26 1448 1448 1448 1448
28 1549 1549 1600
30 1651 1651 1651 1651
32 1778 1778 1778
34 1930 1930 1930
36 2083 2083 2083 2083

کلاس 900

توجه: ابعاد در میلی متر برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

900 # Gate Solid Wedge and Double Disc and Conduit Long Pattern Plug Regular and Venturi Pattern Plug Round Port Full Bore Globe Lift Check and Swing Check Long Pattern Ball Long Pattern
3/4 229
1 254 254 254 254
279 279 279 279
305 305 356 305 305
2 368 368 381 368 368
419 419 432 419 419
3 381 381 470 381 381
4 457 457 559 457 457
5 559 559
6 610 610 737 610 610
8 737 737 813 737 737
10 838 838 965 838 838
12 965 965 1118 965 965
14 1029 1029 1029
16 1130 1130 1130 1130
18 1219 1219 1219
20 1321 1321 1321 1321
22
24 1549 1549 1549

کلاس های 1500

توجه: ابعاد در میلی متر برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

1500# Gate Solid Wedge Double Disc and Conduit Long Pattern Plug Regular and Venturi Pattern Plug Round Port Full Bore Globe Lift Check and Swing Check Short Pattern Ball Long Pattern
1/2 216
3/4 229
1 254 254 254
279 279 279
305 305 305
2 368 368 391 368 368
419 419 454 419 419
3 470 470 524 470 470
4 546 546 625 546 546
5 673 673
6 705 705 787 705 705
8 832 832 889 832 832
10 991 991 1067 991 991
12 1130 1130 1219 1130 1130
14 1257 1257 1257
16 1384 1384 1384 1384
18 1537 1537
20 1664 1664
22
24 1943 1943

VALVES CLASS 2500

توجه: ابعاد در میلی متر برای شیر های فلنج دار با فیس (RF (ASME B16.10

 

 

2500# Gate Solid Wedge Double Disc and Conduit Long Pattern Plug Regular Pattern Globe Lift Check and Swing Check Long Pattern Ball Long Pattern
1/2 264 264
3/4 273 273
1 308 308 308
349 349
384 384 384
2 451 451 451 451
508 508 508 508
3 578 578 578 578
4 673 673 673 673
5 794 794 794
6 914 914 914 914
8 1022 1022 1022 1022
10 1270 1270 1270 1270
12 1422 1422 1422 1422

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم