رله مشعل گازی هانیول MMG 870

توضیحات

رله مشعل گازی هانیول MMG 870

MMG 870 کنترل کننده های ایمنی گاز سوز کاملا  مناسب برای مشعل اتوماتیک القایی است که یک سیستم کنترل متقابل دارند. جعبه کنترل MMG 870.1 یک ترتیب روشن و خاموش امن برای مشعل را فراهم می کند که شامل فواصل زمانی ایمنی ،در زمان احتراق و شروعبه کار شعله گاز اصلی می شود.

جعبه کنترل مجهز به پردازش U-V (ماوائ بنفش) یا روش یونیزاسیون تشخیص شعله است. برای تشخیص U-V باید از آشکارساز Satronic UVZ 780 استفاده شود.

 

امکانات

  • در مقایسه با قبل گروه MM، سری زمانی را توسط یک موتور مجهز همزمان و کنترل می کند، این امر با وجود تغییرات در ولتاژ منبع، عملکرد زمان دقیق و دقیق را تولید می کند.
  • جعبه كنترل سنجش فشار هوا را در هر دو وضعيت ، بدون هوا و با هوا ارائه مي دهد
  • صفحه نمایش رنگی موقعیت را به ورت لحظه ای، نشان داده می شود و این امر باعث تشخیص آسان تر خطا می شود.

 

 

شاخص برنامه رنگی

یک نشانگر رنگی در مجموعه نصب شده است، و موقعیت های تقریبی را نشان می دهد

مراحل زیر در دنباله:

خط آبی – موقعیت شروع

شروع بخش آبی – شروع پیش تمیز کردن

خط قرمز در بخش آبی – انتشار هوا ثابت شده است

بخش آبی – پیش تصفیه

پایان آبی – پایان پیش تصفیه

شروع زرد – انتشار سوخت اولیه و شروع زمان ایمنی احتراق

پایان زرد / شروع قرمز – موقعیت قفل شدن، به دلیل اشتعال تشعشع یا تشخیص شعله

بخش سرخ – شروع دوره شعله آتش

پایان قرمز / شروع سبز – مرحله شعله اصلی

پایان سبز / شروع سفید -، موقعیت اجرا

رله مشعل هانیول
رله مشعل گازی هانیول
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ