ای توپی پوزیشنر koso

توضیحات

ای توپی پوزیشنر koso

این سری برای قرار دادن بروی کنترل ولو با عملگر پنوماتیک است. سیگنال ورودی 4 تا 20mA DC با فشار هوا تغییر می کند. موقعیت دقیق از طریق بازبینی موقعیت از شیر کنترلی پنوماتیک بدست می آید.

مدل:

EPA800 سینگل اکشن

EPC800 دبل اکشن

EPB800  برای اکچویتور 5200LA

سیگنال ورودی / خصوصیات: 4to 20, 4 to 12, 12 to 20 mA DC / Linear

منبع هوا:140 تا 700 kpa

خطی بودن / هیسترزیس:

برای مدل EPA800 :

+/-1.0% / 0.5%

برای مدلEPC800:

+/-1.5% / 0.8%

سطح پاسخ / تکرارپذیری : 0.1% / 0.2%

مصرف هوا برای مدل:

EPA800خروجی (50%)
5Nl/min. at Sup. 140 KPa

EPC800 خروجی  15Nl/min. at Sup. 400 KPa [gauge]

حداکثر ظرفیت : 400Nl/min. at Sup. 400 KPa [gauge]

محفظه:نوع مقاوم در برابر هوا، نوع ضد انفجار

اتصال سیم برق هوایی / الکتریکی : Rc. 1/4 / G1/2

دمای محیط : -20 تا 80 دجه سانتی گراد

 

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ