21 شهریور 1400 7:41 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

cv شیر چیست

تعمیرات کنترل ولو

ضریب جریان CV شیر

ضریب جریان Cv عبارت است از ظرفیت عبور جریان از یک شیر برحسب gal (us)/min برای عبور اب در دمای 60 F که با یک افت فشار تقریبا یک پوند براینچ مربع از شیر عبور میکند و براساس رابطه زیر بیان میشود:

Cv=Q(∆p0÷∆p*p÷p0)1/2

در فرمول بالا:

Q= گالن امریکایی بردقیقه

∆p0= اختلاف فشار مرجع = 1 lb/in2

∆p=اختلاف فشار کاری برحسب lb/in2

Po= چگالی سیال مرجع(اب)=62.4 lb/ft3

P= چگالی سیال کاری برحسب lb/ft3

باتوجه به اینکه p/p0 برابر است با چگالی مخصوص و مقدار عددی ∆p0 برابر با واحد است رابطه معمولا به فرم زیر ارایه میشود:

Cv=Q(G÷∆p)1/2G

در فرمول بالا:

G= چگالی مخصوص

فرمول بالا در استانداردهای S.39.1 تا S.39.4 از انجمن بین المللی استانداردهای (ISA) و سند شماره 534-1 از کمیسیون بیل المللی الکتروتکنیک ثبت شده و برای جریان کاملا مغشوش و تک فاز از مایعاتی نیوتونی به کار میرود.

ضریب جریان Kv:

ضریب جریان Kv نوعی ضریب Cv براساس احادSl محسوب میشوند. ضریب Kv عبارت است از تعداد متر ممعب اب در هر ساعت که در دمای5-400 C  از درون یک شیر عبور میکند و افت فشار یک بار در ان به وجود می اید ضریب Kv با فرمول زیر تعریف میشود:

Kv=Q(∆p0÷∆p*p÷p0)1/2

Q=m3/hr

∆p0= اختلاف فشار مرجع = 1bar

∆p= اختلاف فشار کاری برحسب bar

P0= چگالی سیال مرجع اب =1000 kg/m3

P= چگالی سیال کاری برحسب kg/m3

باتوجه به اینکه p/p0برابر است با چگالی مخصوص و مقدار عددی p0∆ واحد است فرمول زیر ارائه میگردد.

Kv=Q(G÷∆p)1/2

در فرمول بالا:

G= چگالی مخصوص

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم