Home / Tag Archives: کالیبراسیون pdf

Tag Archives: کالیبراسیون pdf

کالیبراسیون چیست

کالیبراسیون چیست

کالیبراسیون چیست؟ برای واژه کالیبراسیون تعاریف زیادی وجود دارد اما با توجه به تعاریف ISA کالیبراسیون به معنای ازمونی است که در طی ان مقادیر مشخصی از کمیت تحت اندازه گیری را به ترانسدیوسر اعمال کرده و قرائت های خروجی متناظر با انها را تحت شرایطی مشخص ثبت میکنند. این …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ