Home / Tag Archives: کاربرد جریان سنج کوریولیس

Tag Archives: کاربرد جریان سنج کوریولیس

جریان سنج چیست

کاربرد جریان سنج کوریولیس

کاربرد جریان سنج کوریولیس انواع جریان سنج های جرمی کوریولیس که دارای عدد رینولدز نمیباشند میتوانند مانند هرنوع مایع و گازی که دارای جرم کافی برای اندازه گیری باشند مورد استفاده قرار گیرند. نمونه هایی از مایعات که  برای این جریان سنج ها دارای کاربرد میباشند عبارتند از: مواد شیمیایی …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ