Home / Tag Archives: قیمت چشمی uvz

Tag Archives: قیمت چشمی uvz

قیمت فتوسل مشعل زیمنس

فتوسل مشعل

فتوسل مشعل چندین طرح برای تشخیص شعله های  گازی فرآیند وجود دارد. دو مورد متداول آشکارساز یونیزاسیون شعله (FID) و آشکارساز هدایت حرارتی (TCD) است. انواع دیگر آشکارسازها عبارتند از: آشکارساز شعله فوتومتری (FPD) ، آشکارساز یونیزاسیون عکس (PID) ، ردیاب نیتروژن فسفر (NPD) و آشکارساز ضبط الکترونی (ECD). همه …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ