Home / Tag Archives: قیمت پ هاش متر

Tag Archives: قیمت پ هاش متر

ph متر

pH متر

اندازه گیری PH: یکی از پرکاربردترین انالایزهای مورد استفاده در صنعت PHمترها میباشد.PH معیاری از اسیدی یا بازی بودن یک محلول بوده و برای منترل کیفیت محصول و کنترل خوردگی اندازه گیری میشود. همچنین برای اطمینان از رعایت قوانین زیست محیطی PH پساب خروجی از واحدها باید اندازه گیری شود. …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ