Home / Tag Archives: قیمت دستگاه ec متر

Tag Archives: قیمت دستگاه ec متر

خرید کنداکتیویتی متر

کنداکتیویتی متر

اندازه گیری هدایت Conductivity Meter: در بسیاری از فرایندهای صنعتی تعیین میزان خلوص اب و قابلیت انحلال در مایع بسیار ضروری میباشد. این اطلاعات را میتوان بااستفاده از فرایند اندازه گیری که هدایت نامیده میشود انجام داد. رسانای الکتریکی یک سیال را Conductivity مینامند. رسانایی الکتریکی معمولا بااستفاده از عبور …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ