Home / Tag Archives: فلو ترانسمیتر rosemount

Tag Archives: فلو ترانسمیتر rosemount

فلو ترانسمیتر چیست

فلو ترانسمیتر

فلو ترانسمیتر ابتدا بهتر است تفاوت ببین فلو ترانسمیتر و فلومتر را با هم  بررسی کنیم: بسیاری از مواد متنوع مانند مایع ، گازها ، بخار در هر روز در سیستم های لوله کشی منتقل و توزیع می شوند. مایع که از طریق لوله ها می رود اغلب دارای ویژگی …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ