Home / Tag Archives: فلومتر گازوئیل

Tag Archives: فلومتر گازوئیل

چرا اندازه گیری فلو جرمی مهم است؟

چرا اندازه گیری فلو جرمی مهم است؟ چرا اندازه گیری جریان جرمی در صنایع فرآیندی مهم است و نقاط قوت فلومتر و کنترل کننده های جریان کوریولیس چیست؟ اندازه گیری جریان ، چه مایع و چه گاز ، معمولاً در بسیاری از فرایندها یک پارامتر مهم است. در اکثر عملیات …

اطلاعات بیشتر
قیمت فلومتر بخار

فلومتر ورتکس

فلومتر ورتکس جریان سنج گرداب یک جریان سنج اندازه گیری فشار دیفرانسیل است که می تواند اندازه گیری جریان مایع و گاز را انجام دهد. گردابها برای اندازه گیری جریان مداوم استفاده می شوند. اصول کاری هنگامی که جریان از یک جسم ثابت عبور می کند و باعث شکل گیری …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ