Home / Tag Archives: فلومتر چند فازی

Tag Archives: فلومتر چند فازی

دبی سنج اب

فلومتر چند فازی

فلومتر چند فازی فلومترهای چندفازه مختلف میتواننددر سنجش مایعات تا گازهای95تا97 درصدی موثر واقع شوند.برخی از سنجشگرها از قبیل Agar MPFM400 و Jiskoot میتوانند گاز ترکیبی را بااستفاده از یک جداساز داخلی برای ارسال گاز خیس و باقی مانده گاز به همراه روغن و اب را بااستفاده از جداساز چندفازه …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ