Home / Tag Archives: فلنج ته کوب

Tag Archives: فلنج ته کوب

فلنج ته کوب

فلنج ته کوب

فلنج ته کوب فلنج ته کوب یک انتهای چوشی  و یک اتصال فلپ با هم می توانند به عنوان روشی جایگزین برای ایجاد اتصال فلنج از فلنج های جوشی گردن استفاده شوند. دو دستگاهی که در این حالت با هم ترکیب می شوند عبارتند از: انتهای تخت شده که در …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ