Home / Tag Archives: فروش کنداکتیوتی متر

Tag Archives: فروش کنداکتیوتی متر

خرید کنداکتیویتی متر

کنداکتیویتی متر

اندازه گیری هدایت Conductivity Meter: در بسیاری از فرایندهای صنعتی تعیین میزان خلوص اب و قابلیت انحلال در مایع بسیار ضروری میباشد. این اطلاعات را میتوان بااستفاده از فرایند اندازه گیری که هدایت نامیده میشود انجام داد. رسانای الکتریکی یک سیال را Conductivity مینامند. رسانایی الکتریکی معمولا بااستفاده از عبور …

اطلاعات بیشتر

شماره تماس

021-88746663

021-88746664


.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ