بایگانی برچسب: شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل شیر قطع و وصل  که به انها ON-OFF  خوانده می شود. این دسته از شیر ها برای قطع و وصل در خطوط انتقال سیالات استفاده می شوند و علاوه بر عملکرد قطع و وصل به طور غیر مستقیم عواملی از قبیل فشار،دما،حجم جرین عبوری را نیز …

اطلاعات بیشتر