Home / Tag Archives: شیر اطمینان

Tag Archives: شیر اطمینان

شیر اطمینان دو منظوره

این شیر نیز یک شیر تخلیه فشار اتوماتیک بوده که می‌توان از آن هم در سیستم حامل گاز و بخار و هم در سیستم‌های حامل مایعات استفاده کرد. این نوع شیر وقتی در سیستم حامل گاز یا بخار قرار می‌گیرد، به هنگام عملکرد به صورت ناگهانی باز شده و هنگامی …

اطلاعات بیشتر

شیر اطمینان پایلوت دار

یرشیر اطمینان پایلوت دار کاربرد شیر اطمینان در تمامی نقاطی است که محدودیت فشار وجود دارد. در این نقاط با نصب شیر اطمینان اولا ایمنی پرسنل تامین می‌گردد و ثانیاْ فشار سیستم از فشار قابل تحمل تجهیزات فراتر نمی‌رود. اصطلاحاْ به این محدوده فشار کارکرد امن می‌گویند. شیرهای اطمینان به …

اطلاعات بیشتر

اصول و نحوه عملکرد شیرهای اطمینان

فنرهای تحت نیرو در شیرهای اطمینان تخلیه فشار به عنوان عضو اصلی شیرهای اطمینان عمل می‌کنند. این بدان معنی است که این فنرها باعث تخلیه سریع فشار گردیده و همچنین در ساختار و اصول عمل کردن شیر نیز دخالت می‌کنند. این خود به عنوان یک ویژگی و مشخصه طراحی بوده …

اطلاعات بیشتر
تست سفتی ولو

تست شیر اطمینان

تست شیر اطمینان به طور کلی شیرهای اطمینان بر روی تجهیزات و ظروف تحت فشار نصب می‌شوند تا در مواقع بروز اختلا و آشفتگی در شرایط بهره‌برداری هر گونه فشار اضافی را آزاد و تخلیه نموده و بدین ترتیب از بروز انفجار، آتش‌سوزی یا هر خطر دیگری جلوگیری نماید. به …

اطلاعات بیشتر
سفتی ولو

شیر اطمینان

شیر اطمینان یک قطعه محافظ از سیستم، در مقابل افزایش ناگهانی فشار، به عنوان حساس‌ترین بخش هر سیستم دارای فشار محسوب می‌شود. طرح‌های معمولی این قطعه شامل یک‌سری از انواع تجهیزات مشخص و معینی بوده که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از: شیرهای اطمینان (شیرهای تخلیه فشار)، شیرهای خلاء – فشار و …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ