بایگانی برچسب: ساخت سنسورهای PT1000

سنسور PT100

حسگرهای مقاومتی دما

RTD ها از فلزهایی با جنس خاص (معمولا پلاتین) ساخته می شوند که مقاومت الکتریکی شان با تغییر دما تغییر میکند.مقاومت الکتریکی عموما با افزایش دما ،افزایش می یابد و در این حالت تجهیز اندازه گیری ضریب دمایی مثبت دارد.مقدار ضریب دمایی،حساسیت RTD را تعیین می کند. جنس المان حسگر …

اطلاعات بیشتر