Home / Tag Archives: دماسنج مقاومتی پلاتینی

Tag Archives: دماسنج مقاومتی پلاتینی

حساسیت RTD چیست

حساسیت RTD چیست؟

حساسیت RTD چیست؟ حساسیت RTD چیست؟ RTD  (دماسنج مقاومتی پلاتینی )یک مقاومت حساس به دما است. بنابراین نشانه ای از “حساسیت” آن باید میزان تغییر مقاومت در اثر تغییر دما را نشان دهد. برخی مباحث مربوط به حساسیت RTD فقط از مقدار آلفا عنصر برای نشان دادن حساسیت عنصر RTD …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ