Home / Tag Archives: خرید لول ترانسمیتر

Tag Archives: خرید لول ترانسمیتر

اندازه گیری سطح توسط ترانسمیتر اختلاف فشار

اندازه گیری سطح توسط ترانسمیتر اختلاف فشار در صنایع مختلف بیشتر اندازه گیری های سطح مخازن از طریق استنباط سطح از فشار انجام میشود. تکنیک اندازه گیری سطح انبساطی براساس اندازه گیری و مانیتور کردن فشار اعمال شده توسط ستون مایع کار میکند. فشار اعمال شده به پایین ترین قسمت …

اطلاعات بیشتر

سطح سنج هیدرواستاتیک

سطح سنج هیدرواستاتیک اساس اندازه گیری فشار هیدرواستاتیک برای اندازه گیری سطح براین اصل استوار است که فشار اندازه گیری شده متناسب باارتفاع مایع داخل مخزن، صرفنظر از حجم ان است. فشار محاسبه شده براساس رابطه زیر باارتفاع مرتبط است: P=h*p*g که در ان: P: فشار H:ارتفاع P: چگالی نسبی …

اطلاعات بیشتر
ترانسمیتر سطح

سیستم Bubbler

سیستم Bubbler یک تغییر جالب توجه در اندازه‌گیری فشار هیدرواستاتیک مستقیم، استفاده از یک گاز پاکیزه برای سنجش فشار هیدرواستاتیک درون یک مخزن محتوی مایع می‌باشد. این سیستم لزوم تناس مستقیم المان سنجش فشار با مایع فریند را حذف می‌کند، به‌طوری که اگر مایع فرایند خورنده باشد این سیستم می‌تواند …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ