Home / Tag Archives: انواع شیر منیفولد

Tag Archives: انواع شیر منیفولد

خرید شیر منیفولد

شیر منیفولد

شیر منیفولد منیفولدیک شیر چند راهه است که برای کالبیراسیون تجهیز و خارج کردن مایعات یا گازهای به تله افتاده در تجهیز اندازه گیری و همچنین تعویض و خارج کردن تجهیز از خط استفاده میشود.استفاده از منیفولددر فرایندهای مثل نیروگاه که نباید متوقف شوند بسیار مهم است. از انجا که …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ