Home / Tag Archives: انواع دبی سنج اب

Tag Archives: انواع دبی سنج اب

دبی سنج اب

فلومتر چند فازی

فلومتر چند فازی فلومترهای چندفازه مختلف میتواننددر سنجش مایعات تا گازهای95تا97 درصدی موثر واقع شوند.برخی از سنجشگرها از قبیل Agar MPFM400 و Jiskoot میتوانند گاز ترکیبی را بااستفاده از یک جداساز داخلی برای ارسال گاز خیس و باقی مانده گاز به همراه روغن و اب را بااستفاده از جداساز چندفازه …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ