Home / Tag Archives: انواع اکچویتور هیدرولیکی

Tag Archives: انواع اکچویتور هیدرولیکی

خرید اکچویتور هیدرولیکی

اکچویتور هیدرولیکی

اکچویتور هیدرولیکی اکچویتور(عملگر) هیدرولیکی می توانند گشتاور نسبتا بالیی ایجاد کرده و به همین دلیل جهت به گردش در اوردن ولو های صنعتی بزرگ بسیار مفید می با شند.ثابت وضعیت این عملگر ها بسیار عالی بوده،زیرا در انها از سیال هیدرولیک غیر قابل تراکم استفاده گردیده است.به طور کلی در …

اطلاعات بیشتر
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ