بایگانی برچسب: اتصالات ابزار دقیق

اتصالات ابزار دقیق

فرول و بک فرول

فرول و بک فرول فرول و بک فرول ( اتصالات ابزار دقیق ) اتصال دو لوله امپریالیستی (یا لوله های کسری) ، دو لوله متریک یا همچنین اتصال یک لوله متریک در یک انتها و یک لوله کسری / امپریالیستی را در انتهای دیگر امکان پذیر می سازد. دامنه اندازه …

اطلاعات بیشتر