21 شهریور 1400 8:53 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کنداکتیویتی متر

خرید کنداکتیویتی متر

اندازه گیری هدایت Conductivity Meter:

در بسیاری از فرایندهای صنعتی تعیین میزان خلوص اب و قابلیت انحلال در مایع بسیار ضروری میباشد. این اطلاعات را میتوان بااستفاده از فرایند اندازه گیری که هدایت نامیده میشود انجام داد. رسانای الکتریکی یک سیال را Conductivity مینامند.

رسانایی الکتریکی معمولا بااستفاده از عبور یک جریان متناوب از حجم مشخصی از سیال که باید رسانایش اندازه گیری شود تعیین میگردد. در ساده ترین شکل ان این فرایند شامل اندازه گیری مقاومت یک سل که از دو الکترود با شکل ثابت و فاصله ثابت تشکیل یافته میباشد. رسانایی مخصوص رابطه عکس با مقاومت سل دارد و ضریب تناسب این رابطه ثابت سل نامیده میشود. برای اندازه گیری دقیق رسانایی لازم است تا ثابت سل به دقت مشخص شود.

به دو روش ثابت سل تعیین میگردد.

  • اندازه گیری رسانایی یک محلول بارسانایی مشخص
  • مقایسه رسانایی بدست امده در همان دما و باهمان گاز توسط سلی که ثابت ان مشخص است.

شایان ذکر است که رسانایی را با نمادG نمایش میدهند و واحد اندازه گیری زیمس میباشد. رسانایی با مقاومت رابطه عکس دارد:

G=1/R

اغلب جنس سل ها را ازPP یا PPD میسازند و الکترودها را از جنس گرافیت یا تیتانیوم درست میکنند. این الکترودها معمولا دو صفحه فلزی هم محور هستند که درون مخزن موزد نظر به صورت کاملا غوطه ور نصب شده اند.

تنها محلولی که رسانایی ان با دقت کافی مشخص است و میتواند به عنوان مرجع استفاده شود محلول ابی کلرید پتاسیم میباشد. این نمک باید دارای بیشترین خلوص ممکن باشد و قبل از اماده کردن محلول باید دریک اجاق بادمای 120 درجه خشک شود.

ابی که نمک در ان حل میشود باید اب دیونیزه شده با رسانایی کمتر از 2 میکروزیمس برسانتی متر در دمای اتاق باشد. موادی که برای ساختن سل استفاده میشود نباید تحت تاثیر الکترولیت قرار گیرد.

رسانایی بالا نماینگر این است که الکترون ها به سادگی در داخل مایع شارش پیدا میکنند و این بدان علت است که مایع دارای یون های زیادی میباشد.

هدایت یک محلول

هدایت الکتریکی یک محلول براساس میزان توانایی محلول در برقراری جریان میباشد. اگر بین دو الکترود موجود در یک  محلول نیروی emf برقرار گردد توانایی رسانایی الکتریکی یون های موجود در محول هدایت الکتریکی الکترولیت را نشان میدهد.

وجود یون ها در یک محلول باعث هدایت الکتریکی ان میشوند و همه یون ها تا اندازه ای جریان الکتریکی را هدایت میکنند. بنابراین هدایت الکتریکی مایعات برااساس جداسازی اسیدها بازها و نمک های موجود در اب که در حقیقت ذرات باردار را تشکیل میدهند میباشد.

در اکثر هادی های الکترولیتی هدایت الکتریکی نتیجه ترکیب کردن یک حلال و نیز یک الکترولیت میباشد.

البته حلال میتواند خود یک هادی ضعیف باشد تمام محلول های نعمولی نمک در اب در این گروه قرار دارند. در بعضی موارد یک محلول الکترولیت زمانی به وجود می اید که دو ماده که در هر دو حالت خاص هادی ضعیفی هستند باهم مخروط شوند. محلول های اسید در اب نمونه هایی از این الکترولیت ها هستند.

هدایت الکتریکی یک محلول در اثر حرکت یون های مثبت و منفی به سمت الکترودهای با بار مخالف میباشند.

بنابراین هدایت الکتریکی الکترولیت مجموع به اشتراک گذاشتن کاتدها و اندو ها و به طور ساده تر قابلیت حرکت یون ها میباشد. به طورمثال در محلول کلرید سدیم یون های سدیم به طرف الکترود با بار الکترریکی منفی و یون های کلر به طرف الکترود باابار الکتریکی مثبت میروند.

وقتی که یون های مثبت به الکترود منفی رسیدند الکترون میگیرند و یون های منفی با رسیدن به الکترود مثبت الکترون از دست میدهند و خنثی میشوند. این تبادل الکترون از طریق محلول باعث عبور جریان الکتریکی میشود.

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم