21 شهریور 1400 8:00 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کاویتاسیون چیست

تعمیر کنترل ولو

کاویتاسیون در شیرها

کاویتاسیون چیست؟

وقتیکه مایع از داخل یک شیر نیمه بسته عبور میکند فشار استاتیک در ناحیه ای که سرعت افزایش پیدا میکند و در ناحیه ای پس از عضو مسدودکننده شیر افت میکند و ممکن است به فشاربخار ان مایع برسد. مایع عبوری در این نواحی کم فشار شروع به تبخیر کرده و حفرهایی از بخار به وجود می اید.

این حفرهای پرشده از بخار به تدریج دور حبابهای کوچک گاز و مواد ناخالصی درون سیال جمع میشوند. وقتی این مایع به یک ناحیه با فشار استاتیک زیادبرسد حبابها و حفره های بخار به داخل خود فرو میریزند و این عمل ناگهان ایجاد میشود. این فرایند را کاویتاسیون مینامند .

نتیجه کاویتاسیون

برخورد ذرات مایع که در اثر فرو ریختن حفرهای گاز ایجاد میشود افزایش موضعی و گذرا در این نواحی به وجود می اید. اگر فرو ریختن حفرهای گاز که شبیه حفرهای کوچک هستند در کنار دیوارهای شیرها یا لولها اتفاق بی افتد شدت فشار ایجاد شده ممکن است تاحده استحکام کششی این قطعات برسد.

افزایش فشار و افت ناکهانی فشار که به دفعات زیاد در پوسته شیرها و لوله ها اتفاق می افتد سرانجام به خرابی انها در اثر خستگی موضعی می انجامد به طوریکه سطوح داخلی انها به تدریج زبرشده و دفعتا حفرهای بزرگی در پوسته به وجود می اید.

ویژگی کاتیواسیون یک شیر

ویژگی کاتیواسیون یک شیر با معیاری به نام شاخص کاویتاسیون مشخص میشود که نشان دهنده میزان کاویتاسیون یا تمایل به ایجاد کاتیواسیون در ان شیر میباشد. این پارامتر در مقالات و مراجع مختلف به گونه مختلفی معرفی شده است.

یکی از فرمولهای ساده برای به دست اوردن شاخص کاویتاسییون در زیر امده است:

C=pd-pv÷pu-pd

در فرمول بالا:

C= شاخص کاویتاسیون

Pv= فشار بخاربه فشار اتمسفر

Pd= فشار در لوله در فاصله ای برابر 12 قطر لوله پس از نشیمنگاه شیر

Pu= فشار در لوله در فاصله برابر با3 برابر قطر لوله پس از نشیمنگاه شیر

درصورتیکه فشار بتواند به صورت مرحله ای کاهش یابد میتوان پدیده کاویتاسیون را کاهش داد. تزریق هوای فشرده به ناحیه پس از دهانه خروجی شیر نیز میتواند پیدایش حباب های گاز را حداقل برساند زیرا باعث افزایش فشار سیال در این قسمت میشود. البته باید توجه داشت که در روش اخیر هوای وارد شده در مایع باعث بروز خطا در اندازه گیری ویژگی های مختلف مایع توسط ادوات اندازه گیری دقیق خواهد شد.

بزرگ کردن ناگهان گذرگاه عبور مایع بلافاصله پس از نشیمنگاه شیر میتواند جدارهای شیرها و لوله ها را در برابر اسیب های ناشی از کاویتاسیون حفاظت کند. ایجاد یک محفظه با قطر1.5 برابر قطر لوله و با طول 8 برابر قطر لوله درشیرهای سوزنی سیستمهای عامل اب مناسب است.

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم