21 شهریور 1400 7:39 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبره کردن ای تو پی

کالیبره کردن ای تو پی

کالیبره کردن ای تو پی

I/P یک سیگنال ورودی جریان 4-20 mA را از کنترلر دریافت کرده و یک سیگنال خروجی نیوماتیکی را برای یک المان نهایی کنترل که معمولا کنترل ولو میباشد ارسال میکنند. البته بعضی از اوقات خروجی ترانسدیوسر I/P به یک پوزیشنر اعمال میشود تا بتوان توسط پوزیشنر کنترل ولو را دقیقا در موقعیت مورد نظر کنترلر قرارداد.

مبدل های I/P معمولا در لوپ های کنترل الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد. در لوپ های کنترل الکترونیکی المان نهایی کنترل معمولا یک ولو کنترل میباشد که به صورت نیوماتیکی کار میکند. در بیشتر موارد ترانسدیوسر I/P را برروی کنترل ولو میباشد که به صورت نیوماتیکی کار میکند. در بیشتر موارد ترانسدیوسر I/P را برروی کنترل ولو ویا خیلی نزدیک به ان برروی یک براکت نصب میکنند.

میتوان یک ترانسدیوسر I/P را برای ورودی و خروجی های مختلفی پیکر بندی کرد.بسته به کاربردی که در سایت وجود دارد برای یک ورودی 4-20 mA ما میتوانیم یک خرو15 psig 3- ،6-30 psig

2-33 psig  داشته باشیم. که البته معمول ترین انها همان خروجی 3-15 psig است. به طور مشابه ما میتوانیم در ورودی جریان 4-12 mA ویا 12-20 mA داشته و متناظر با هردو این ورودی ها یک خروجی3-15 psig را دریافت کنیم.

کالبراسیون ترانسیدیوسرها I/P بسیار شبیه به ترانسمیتر های DP انالوگ میباشند. البته باکمی تفاوت.  یک ترانسمیتر DPفشار فرایند را حس کرده و یک سیگنال استاندارد 4-20 mA را در خروجی خود ظاهر میکند. برای کالیبره کردن یک ترانسمیتر DP ما یک فشار را که در رنج کالیبراسیون ترانسمیتر میباشد و به پورت ورودی ترانسمیتر اعمال کرده و بااستفاده از تنظیماتZero,Span تایید میکنیم که خروجی ترانسمیتر در سرتاسر رنج کالیبراسیون ان باکمی یا هیچگونه انحراف در رنج جریان 4-20 mA قرار دارد.

در یک ترانسدیوسر I/Pیک جریان با رنج خاص به ورودی اعمال شده و در خروجی دستگاه یک سیگنال نیوماتیکی با رنج خاص ظاهر میشود.بنابراین اگر بخواهیم یک ترانسدیوسر I/P را کالیبره کنیم باید رنج جرین مورد نظررا به ورودی اعمال کرده و بااستفاده از تنظیمات Zero,Span کاری کنیم که خروجی نیوماتیکی در رنج مورد نظر قرار گیرد.

توجه داشته باشید که مراحل و دستورالعمل های ارائه شده در اینجا یک راهنمای کلی میباشد. قبل از شروع مراحل کالیبراسیون به کتابچه راهنمایی که توسط شرکت سازنده ی ترانسدیوسر I/P ارائه شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که کتابچه راهنمای ارائه شدهتوسط شرکا سازنده باید راهنمای عملی شما باشد.

تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون یک ترانسدیوسر I/P به شرح زیر میباشد:

 • که منبع جریان که قادر به تولید 150% از خروجی ترانسدیوسر بوده و باولتاژ موردنظر ترانسدیوسر نیز انطباق داشته باشد.
 • منبع تولید فشار هوا با حداقل فشار 20 psig
 • میلی امپرمتر( درصورت عدم وجود یک میلی امپرمتر میتوان بااستفاده از یک ولتمتر و یک مقاومت 250Ωعمل اندازه گیری جریان خروجی ترانسدیوسر را انجام داد.به این صورت که مقاومت 250Ω با منبع تغذیه سری کرده و توسط ولتمتر ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه گیری میکنیم. حال به ازای جریان 4mA ولتمتر مقدار 1 VDC و به ازای 20 mA ولتمتر ولتاژ 5 VDC را قرائت میکند)

برای شروع کالیبراسیون تجهیزات را به یکدیگر متصل کنید.

مراحل کالیبراسیون یه شرح زیر میباشد:

 • درپوش ترانسدیوسر را باز کنید تا به ترمینال های ان دسترسی پیدا کنید.
 • اگر ترانسدیوسر شما دارای سوئیچ هایی باشد که امکان دستیابی به ورودی-خروجی های مختلف را تنظیم میکند. ابتدا این سوئیچ ها را در وضعیتی قرار دهید که امکان دستیابی به رنج ورودی-خروجی مطلوب وجود داشته باشد.
 • یک منبع جریان را به ترانسدیوسر متصل کرده و با یک میلی امپر سری میکنیم. البته اگر منبع جریان شما دارای نشان دهنده ی دیجیتال بوده و از دقت ان مطمئن هستند نیازی به امپرمتر نمیباشد.
 • یک منبع فشار هوا را به ترانسدیوسر متصل کنید. معمولا فشار هوای موردنیاز برای ترانسدیوسر برروی Nameplate دستگاه حک شده است.
 • درصورتیکه رنج ورودی ترانسدیوسر ما 4-20 Ma باشد منبع جریان برروی مقدار میلی امپر پایین یعنی 4Ma تنظیم کنید.
 • در این حالت باید فشار خروجی ترانسدیوسر3 psig باشد. اگر نبود پیچ تنظیم zero  را پیدا کرده و ان را میچرخانیم. تا جایی که فشار خروجی 3 psig شود. توجه داشته باشید که پیچ های Zero,Span همیشه واضح و قابل مشاهده بوده و برچسب خورده اند.معمولا پس از باز کردن در پوش ترانسدیوسر به راحتی میتوانید این دو پیچ تنظیم را ببینید.
 • در صورتیکه رنج ورودی ترانسدیوسر ما 4-20 Ma باشد منبع جریان را برروی مقدار میلی امپر بالا یعنی 20 Ma تنظیم کنید.
 • در این حالت باید فشار خروجی ترانسدیوسر 15 psig باشد. اگر نبود پیچ تنظیم span را پیدا کرده و ان را میچرخانیم تا جایی که فشار خروجی 15 psig شود.
 • مراحل 5تا8 را تاجایی تکرار کنید که فشار خروجی ترانسدیوسر I/P به صحت مورد نیاز اظهار شده توسط شرکت سازنده برسد.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم