22 شهریور 1400 12:17 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبراسیون چیست

کالیبراسیون چیست

کالیبراسیون چیست؟

برای واژه کالیبراسیون تعاریف زیادی وجود دارد اما با توجه به تعاریف ISA کالیبراسیون به معنای ازمونی است که در طی ان مقادیر مشخصی از کمیت تحت اندازه گیری را به ترانسدیوسر اعمال کرده و قرائت های خروجی متناظر با انها را تحت شرایطی مشخص ثبت میکنند. این تعریف قابل تنظیم zero و span مطلوب را نیز شامل میشود.

به تعبیری دیگر کالیبراسیون در واقع مقایسه ی تجهیز اندازه گیری با تجهیز استاندارد قیمت بالاتر میباشد که به منظور تشخیص و مرتب کردن تنظیم اصلاح و مستند سازی صحت تجهیز ابزار دقیق در حال مقایسه انجام میپذیرد. کالیبراسیون یک دستگاه ابزار دقیق معمولا در چند نقطه از رنج کالیبراسیون تجهیز چک و بررسی میشود.

رنج کالیبراسیون

منظور از رنج کالیبراسیون ناحیه ای است که بین دو محدوده قرار گرفته و در ان یک کمیت خاص اندازه گیری دریافت یا ارسال میشود. رنج کالیبراسیون را توسط مقدار بالای رنج و مقدار پایین رنج بیان میکنند. به عنوان مثال وقتیکه میگویند یک ترانسمیتر دما رنج 500-1000C است یعنی LRV ان 500 CوURV  ان 1000 میباشد. در اینجا Span برابر  با 500 C خواهد بود.

zero و spam

محدودها نیز با مقادیرzeroو span تعریف میشوند. مقدارzeroانتهای پایینی رنج میباشد. اختلاف جبری مقادیر بالا و پایین رنج را نیزspanمیگویند. رنج کالیبراسیون ممکن است با رنج دستگاه متفاوت باشد. رنج دستگاه به قابلیت تجهیز اشاره دارد. به عنوان مثال یک ترانسمیتر فشار الکترونیکی را فرض کنید که رنج روی  Nameplate ان 0-750 psi و خروجی ان 4-20 mA باشد.

با این حال مهندس ابزار دقیق تعیین میکند که ترانسمیتر فشار باید برای 0-300 psi  و خروجی 4-20 mA کالیبره شود. به طوریکه در حین کالیبراسیون مقدار ورودی zero برابر است با 0 psi و مقدار خروجی zero برابر با 4mA میباشد. همچنین مقدار ورودیspanبرابر با 300 psi و مقدار خروجی ان برابر با 20mA  است.

توجه داشته باشید که در کارخانه جات مختلف ممکن است از اصطلاحات متفاوتی استفاده شود. مراقب باشید که هیچگاه قابلیت رنج پزیری را با رنج کالیبره شده برروی ابزار دقیق اشتباه نگیرید.

هرچه تجهیز ابزار دقیق حداقل دارای یک ورودی و خروجی است. به عنوان مثال برای یک سنسور فشار به احتمال زیاد ورودی ما فشار سیال بوده و خروجی ان یک سیگنال الکتریکی میباشد.برای یک نشان دهنده لوپ ورودی ما یک سیگنال جریان 4-20 mA بوده و خروجی یک صفحه نمایش قابل خواندن توسط یک اپراتور میباشد. برای یک درایو موتور الکتریکی ورودی یک سیگنال الکتریکی بوده و خروجی یک توان الکتریکی برای موتور خواهد بود.

کالیبراسیون و تنظیم رنج دوکار مرتبط با یک دیگر هستند که بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی یک تجهیز ابزار دقیق مطاقبت ایجاد میکند. به عبارت ساده تر کالیبراسیون اطمینان میدهد که تجهیز ابزار دقیق متغیر تحت اندازه گیری یا تحت کنترل با دقت و به درستی حس میکند و تنظیم رنج یک رابطه و نسبت مطلوب را در بین ورودی و خروجی یک تجهیز ابزار دقیق ایجاد میکند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم