24 شهریور 1400 5:53 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبراسیون پوزیشنر فیشر

تعمیر کنترل ولو

کالیبره پوزیشنر مدل 3582

کالیبراسیون پوزیشنر مدل 3582 شرکت Fisher یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین پوزیشنرهای نیوماتیکی است که در کارخانه جات مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در اینجا نحوه ی تراز کردن تیغه و کالیبراسیون پوزیشنر 3582 شرکت فیشر را شرح میدهیم.

برای کالیبره کردن پوزیشنرهای مدل 3582i و ترانسمیتر های موقعیت ساقه مدل 3583 نیز از روش ذکر شده در این مبحث میتوان استقاده کرد. توجه داشته باشید که اگر پوزیشنر قبلا در سرویس بوده و از تنظیم قطعات مکانیکی ان اطمینان دارد میتوانید از تراز کردن Beam صرف نظر کرده و یکسره عملیات کالیبره را اجرا کنید. اما اگر پوزیشنر به تازگی برروی کنترل ولو نصب شده باشد باید مراحل تراز کردن Beam را دنبال کرده و از موقعیت صحیح اجزاء مکانیکی پوزیشنر اطمینان حاصل کنید.

تعمیر پوزیشنر فیشر

تراز کردن تیغه:

هدف از تراز کردن Beamعبارت است از:

 • اطمینان از موقعیت صحیح اجزای مکانیکی پوزیشنر
 • فراهم کردن یک منبع فشار مناسب
 • یک سیگنال ورودی را برای پوزیشنر مهیا میکند میتوان به صورت دستی ان را برروی نقطه میانی یک رنج سیگنال ورودی مطلوب تنظیم کرد.

در واقع با تراز کردن Beam پوزیشنر را اماده ی کالیبره شدن میکنیم.

برای تراز کردن Beam مراحل زیر را دنبال کنید:

 • بااستفاده از چرخ دستی و یا یک بارکننده دستی اکچویتور را Stroke کرده و برروی 50% قرار دهید. Rotary shaft arm را بالا بیاورید به طوریکه علامت شاخص صفر درجه که روی Rotary shaft arm قرار دارد با علامت شاخص بدنه هم تراز شود. سپس Travel pin را در سرجای خود قرار داده به طوریکه عمود بر arm قرار گرفته و در راستای علامت شاخص حرکت کلی اکچویتور ما باشد.

اگر حرکت ساقه ولو ما کمتر از 29mm باشد باید Travel pinرا برروی علامت شاخص حرکت  1-1.8 inches تنظیم کرد.

 • مهره پشت بند نازل را باز کرده و نازل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به پایین ترین نقطه خود برسد. سپس نازل را 4 دور برخلاف عقربه های ساعت چرخانده و Locknut را سفت کنید.

برای داشتن عملکرد مناسب فلاپر باید روبه روی نازل باشد. ارایش فلاپر/نازل را بررسی کرده و مطمین شوید فلاپر شل نبوده خم نشده و پیچ نخورده است.

 • هرگوونه فشار هوای اعمال شده به اکچویتور را بردارید همچنین برای حرکت داد ولواز چرخ دستی استفاده کردید ازاد کنید. تویپ مربوط به خروجی پوزیشنر که به اکچویتور اعمال میشود را متصل کنید.
 • ورودی پوزیشنر را وصل کرده و سیگنال ورودی را برروی وسط رنج قرار دهید. به عنوان مثال برای یک پوزیشنر 3582 با یک رنج سیگنال ورودی 0.2-1.0 بارسیگنال ورودی برروی 0.6 بار تنظیم کنید. سپس تغذیه ی هوا را به پوزیشنر اعمال کنید.
 • اسمبلی فلاپر حرکت داده و برروی صفر درجه بندی روی Beam قرار دهید. علامت شاخص صفر درجه روی بازوی گردان شافت باید با علامت شاخص بدنه هم تراز باشد. اگر نبود مهره پشت بند پیچ اسمبلی دنبالگر را شل کرده و پیچ Follower assembly تنظیم کنید تاانجا که علامت شاخص صفر در جه روی Rotary shaft arm با علامت شاخص بدنه هم تراز شود. مهره پشت بند اسمیلی دنبالگر را سفت کنید.
 • اسمبلی فلاپر را برروی موقعیت 10 و درسمت عملکرد مستقیم درجه بندیBeamقرار دهید. علامت شاخص صفر درجه روی بازوی گردان شافت بیلوز را شل کرده و پین محور بیلوز را تنظیم کنید. تاانجا که علامت شاخص صفر درجه روی بازوی گردان شافت با علامت شاخص بدنه هم تراز شود. مهره پشت بند اسمبلی بیلوز را سفت کنید.
 • اسمبلی فلاپر را به سمت چپ حرکت داده و برروی موقعیت 10 که در سمت عملکرد معکوس درجه بندی Beam قرار دارد تنظیم کنید.علامت شاخص صفر درجه ی روی بازوی گردان شافت باید با دقت شاخص بدنه هم تراز باشد. اگر نبود مهره پشت بند پین محور Beam را شل کرده و پین محور Beam را تنظیم کنید تاانجا که علامت شاخص صفر درجه ی روی بازوی گردان شافت با علامت شاخص بدنه هم تراز شود. مهره پشت بند پین محور Beam را سفت کنید.
 • برای بهینه سازی هم ترازی مراحل 5،6و7 را تکرار کنید. مجداد چک کنید که فلاپر دقیقا روی به روی نازل قرار گرفته باشد. اگر نبود نازل را تنظیم کرده و دوباره Beam را تراز کنید. پس از تراز کردن پوزیشنر ولو اماده کالیبراسیون میباشد.

تعمیر پوزیشنر

کالیبراسیون پوزیشنر مدل 3582 شرکت Fisher:

برای کالیبراسیون پوزیشنر 3582 شرکت فیشر مراحل زیر را دنبال کنید:
 • تغذیه ی هوای پوزیشنر را قطع کنید. خروجی پوزیشنر را توسط یک تیوپ به اکچویتور اتصال دهید. ورودی پوزیشنر را وصل کرده و سیگنال ورودی را به روی وسط رنج تنظیم کنید. به عنوان مثال اگر رنج ورودی ما 3-15 psig باشد سیگنال ورودی را برروی 9 psi تنظیم میکنیم.
 • اسمبلی فلاپر را حرکت داده و تقریبا برروی موقعیت 6 قرار دهید. به طوریکه اگر بخواهیم عملکرد کنترل ولو Direct باشد اسمبلی فلاپر را برروی ربع دایره سمت راست و برروی موقعیت 6 قرار داده و اگر بخواهیم عملکرد کنترل ولو Reverse باشد اسمبلی فلاپر را برروی ربع دایره ی سمت چپ و برروی موقعیت 6 قرار میدهیم. حال فشار Supply را به پوزیشنر اعمال کنید. علامت شاخص صفر درجه روی بازوی گردان شافت باید با علامت شاخص بدنه هم تراز شود و اکچویتور نیز باید رد موقعیت 50% قرار گرفته باشد. اگر این اتفاق نیوفتد چک کنید که Linkage نیوفتاده و یا Cam به درستی نصب شده باشد. برای اینکه مقدار سیگنال ورودی مورد نظر با نقطه شروع حرکت مطابقت داشته باشد ممکن است نیاز به تنظیم جرئی ارتفاع نازل باشد.
 • یک سیگنال با فرمان برابر با مقدار رنج پایین رنج سیگنال ورودی را به ورودی پوزیشنر اعمال کنید.به عنوان مقال برای یک پوزیشنر 3852 با رنج سیگنال وردی 0.2-1 بار سیگنال ورودی را برروی 0.2 بار تنظیم کنید. مهره پشت بند نازل را باز کرده و نازل را تنظیم کنید تا اکچویتور حرکت کرده و در نقطه انتهای حرکت خود قرار گیرد.در واقع با تنظیم موقعیت نازل میتوان عمل تنظیم Zero trim را انجام داد. توجه داشته باشید که هرگاه موقعیت نازل تغییر میدهید نقطه صفر مرجع نیز تغییر خواهد کرد.
 • یک سیگنال فرمان برابر است با مقدار بالای رنج سیگنال ورودی را به ورودی پوزیشنر اعمال کرده و حرکت ساقه ولو را مشاهده کنید. اگر حرکت ساقه کوتاه تر از محدوده مورد نظر باشد با حرکت اسمبلی فلاپر برروی یک عدد بالاتر بروی Beam میتواند محدوده ی حرکت را کاهش دهد.
 • مراحل 3و4 را انقدر تکرار کنید تا حرکت صحیح اکچویتور حاصل شود. هرگاه که موقعیت اسمبلی فلاپر را تغییر میدهید برای دستیابی به Zero مناسب مرحله 3 را تکرار کنید.

جابه جایی اسمبلی فلاپر به سمت0 روی Beam حرکت ساقه را کاهش میدهد. حداقل حرکت ساقه ی موجود برای تنظیم پین های حرکتی متفاوت است. به عنوان مثال برای تنظیم پین حرکت برروی 2 بااعمال مقدار بالای  رنج سیگنال ورودی حداقل حرکت ساقه ممکن 11mmخواهد بود.

توجه داشته باشید که اگر کنترل ولو برروی لاین نصب بوده و در سرویس قرار دارد برای اینکه بتوانیم ان را تست و کالیبره کنیم حتما باید ابتدا اپراتور کنترلر را برروی حالت دستی قرار داده و کنترل ولو را از فرایند ایزوله کند.

تغییر عملکرد پوزیشنر ولو:

برای تبدیل وضعیت یک پوزیشنر 3582 از حالت عملکرد مستقیم به عملکرد معکوس و یا برعکس به هیچگونه قطعه اضافی نیازی نمیباشد. بلکه این موقعیت اسمبلی فلاپر برروی Beam است که عملکرد پوزیشنر را تعیین میکند.Beamبه دو ربع دایره تقسیم شده است. ربع دایره ای ازBeamکه پوزیشنر عملکرد مستقیم دارد با عبارت  DIRECT  و ربع دایره ای از Beam که پوزیشنر عملکرد معکوس دارد با عبارت REVERSE برچسب گذاری شده است. برای تغییر عملکرد پوزیشنر به سادگی اسمبلی فلاپر را برروی Beam حرکت داده و برروی دایره ربع دایره ی مقابل قرار میدهیم.حال میتوانیم مراحل کالیبراسیون را شروع کرده و پوزیشنر را با توجه به عملکرد مورد نظر به کار گیرید.

نحوه عملکرد پوزیشنر Fisher 3582 :

سیگنال ورودی دریافتی از کنترلر نیوماتیکی و یا ترانسدیوسر I/P به بیلوز اتصال میابد.

هنگامیکه سیگنال ورودی افزایش میابد بیلوز منبسط شده و Beam را حرکت میدهد. محورBeamدر حول محور وردی فلاپر را به سمت نازل حرکت داده و به ان نزدیک میکند. فشار نازل افزایش پیدا کرده و به واسطه عملکرد رله فشار خروجی پوزیشنر که به اکچویتور اعمال میشود افزایش میابد. فزایش فشار اعمالی به اکچویتور سبب میشود که ساقه اکچویتور به سمت پایین حرکت کند. حرکت ساقه به وسیله ی یک بادامک به Beam فیدبک داده میشود. با چرخش Cam محور Beam در حول محور فیدبک فلاپر را حرکت داده و کمی از نازل دور میکند. فشار نازل کاهش پیدا کرده و در نتیجه فشار خروجی پوزیشنر که به اکچویتور اعمال میشود کاهش میابد. حرکت ساقه ادامه پیدا کرده دوباره فلاپر کمی از نازل دورتر میشود و این روند تا جایی ادامه پیدا میکند که پوزیشنر به حالت تعادل برسد.

هنگانیکه سیگنال ورودی سیگنال ورودی کاهش میبابد بلوز منقبض میشود و محور Beam در حول محور ورودی فلاپر حرکت داده و از نازل دور میکند. فشار نازل کاهش پیدا کرده و رله اجازه میدهد که فشار محفظه دیافراگم به اتمسفر ازاد شود. ساقه اکچویتور به طرف بالا حرکت میکند.حرکت ساقه توسط Cam بهBeamفیدبک داده شده و فلاپر به  نازل نزدیکتر میشود. هنگامیکه پوزیشنر به حالت تعادل میرسد حرکت ساقه ادامه پیدا کرده دوباره فلاپر کمی از نازل دورتر میشود و این روند تا جایی ادامه پیدا میکند که پوزیشنر به حالت تعادل برسد.

هنگامیکه سیگنال ورودی کاهش میابد بیلوز منقبض شده و محور Beam را در حول خط محور ورودی فلاپر حرکت داده و از نازل دور میکند.فشار نازل کاهش پیدا کرده و رله اجازه میدهد که فشار محفظه ی دیافراگم به اتمسفر ازاد شود.ساقه ی اکچویتور به طرف بالا حرکت میکند حرکت ساقه توسط Cam بهBeamفیدبک داده شده و فلاپر به نازل نزدیک میشود. هنگامیکه پوزیشنر به حالت تعادل میرسد حرکت ساقه متوقف شده و فلاپر در موقعیتی قرار میگیرد که از هرگونه کاهش بیشتر فشار محفظه ی دیافراگم جلوگیری شود. اصول عملکرد پوزیشنر با عملکرد معکوس نیز شبیه به پوزیشنر با عملکرد مستقیم است البته بااین تفاوت که باافزایش سیگنال ورودی فشار محفظه ی دیافراگم کاهش میابد. و برعکس یک کاهش سیگنال ورودی باعث یک افزایش در فشار اعمالی به محفظه ی دیافراگم میشود.

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم