22 شهریور 1400 3:06 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبراسیون فلومتر گردابی و توربینی

انواع دبی سنج

کالیبراسیون فلومتر گردابی و توربینی

برای کالیبراسیون فلومترهای گردابی افشانی و توربینی نیز باید از همان اصول کالیبراسیون فلومترهای مغناطیسی که در بالا بیان شده استفاده کنید.بااین تفاوت که برای استاندارد ورودی باید از یک فرکانس ژنراتور فرکانس استفاده کنید.برای این نوع ترانسمیتر های فلو نیز شما باید از دستورالعمل کالیبراسیون ارائه شده توسط شرکت سازنده پیروی کنید.

K-factor:

در فلومترهایی که خروجی سنسور انها دنباله ای از پالس را تولید میکند. برای تبدیل تعداد پالس ها به واحد حجم از K-factorاستفاده میشود. اگر بخواهیم K-factor را به بیان ساده تعریف کنیم میتوانیم ان را فاکتور تقسیم کننده بنامیم.

به عنوان مثال اگر K-factor یک فلومتر توربینی 200 در هر بشکه بوده و در هر دقیقه 1000 پالس تولید کند خیلی سریع میتوان محاسبه کرد که فلوی 5 بشکه در دقیقه میباشد.

همه فلومترهایی که خروجی سنسور انها به شکل پالس میباشد هنگامیکه توسط شرکت سازنده برای مصرف کننده فرستاده میشود یک گواهی کالیبراسیون نیز به همراه انها ارسال میگردد. گواهی کالیبراسیون نشان میدهد که فلومتر در چه رنج فلویی کالیبره شده و همچنین مقدار میانگین K-factor ان چقدر است. K-factorدر واقع تعداد پالس های تولید شده توسط فلومتر به ازای یک فلومتر حجمی معین میباشد.

K-factor یک عدد میباشد که ان را وارد  Batch meter یا نشان دهنده یا جمع زننده میکنند تا یک خوانش در واحد مهندسی را ارائه دهد. برای مثال یک فلومتر را فرض کنید که K-factor ان 210 پالس در گالن امریکا میباشد. اگر بخواهیم صفحه ی نمایش ان نرخ فلو را به صورت گالن برثانیه نمایش دهد باید K-factorرفلومتر را برروی 210 تنظیم کنیم. حال اگر بخواهیم یک Totalizer را همراه این فلومتر به کار گرفته و به گونه ای پیکر بندی کنیم که جمع کننده گالن امریکا باشد باید K-factor را برروی 210 تنظیم کنیم با فرض اینکه بخواهیم Totalizer را به گونه ای تنظیم کنیم که عمل جمع زنی را به صورت یک دهم گالن انجام دهد مقدار K-factor معادل 21 خواهد بود.

برای مثال یک فلومتر را فرض کنید که K-factor ان 210 پالس در گالن امریکا باشد اگر بخواهیم صفحه نمایش ان نرخ فلو را به صورت گالن بر دقیقه نمایش دهد باید K-factor فلومتر را برروی 3.5 تنظیم کنیم.

 Meter factor:

Meter factor یک ضریب تصحیح است که در نتیجه ی کالیبراسیون فلومتر به واسطه ی مقایسه کردن ان با یک استاندارد فلو محاسبه میشود. اگر یک حجم استاندارد معادل 10 بشکه از فلو متر عبور کرده و فلومتر 10.55 بشکه را قرائت کند خطای تجهیز 0.55 بشکه است. در اینجا Meter factor را میتوان به صورت 10÷10.55 محاسبه کرد. در نتیجه  در این مثال Meter factor معادل 0.9478 خواهد بود برخی از متخصصین K-factorو Meter factorرا باهم ترکیب کرده و یک ضریب تصحیح را پیدا میکنند. K-factor معمولا توسط شرکت سازنده برروی فلومتر تنظیم میشود و Meter factor در هر بار کالیبراسیون فلومتر ممکن است که تغییر کند.

Meter factorرا تقریبا به همه انواع فلومترها میتوان اعمال کرد

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم