23 شهریور 1400 1:35 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبراسیون انواع فلومترهای مایع و گاز

تعمیر فلومتر

کالیبراسیون انواع فلومترهای مایع و گاز

کالیبراسیون فلوی گاز:

کالیبراسیون گاز عموما در شرایط استاندارد با فشار p=101325 Pa و دمای T=20 درجه انجام میشود. کالیبراسیون دبی های گازی کوچک تا 20slpm بااستفاده از کالیبراتورهای پیستونی رینگ جیوه به دقت انجام میشود. یک کالیبراتور از این نوع شامل یک لوله شیشه ای استوانه ای و یک پیستون پلاستیکی درون ان میباشد.

پیستون میتواند ازادانه در لوله شیشه ای حرکت کند.شیارهایی حول پیستون وجود دارد که با جیوه پرشده اند و به این ترتیب پیستون نسبت به قطر داخلی لوله شیشه ای جداسازی میشود تا اصطحکاکی وجود نداشته باشد.

گاز به زیر پیستون وارد شده و توسط یک ولو محبوس میشودو به این ترتیب پیستون به سمت بالا درون لوله شناور میشود.لبه پیستون صفر مرجع را ثبت میکند و پیستون در لوله شیشه ای به بالا حرکت میکند تا به ظرفیت فلوی مناسب برسد.

زمان بندی حرکت پیستون دبی واحد را در هرنقطه کالیبراسیون تعیین میکند. کالیبراتور باتوجه به دما و فشار اصلاح و وزن پیستون و اصطکاک در خط جبران میشود.

کالیبراسیون دبی های بزرگتر تا 5000 slpm

کالیبراسیون دبی های بزرگتر تا 5000 slpm بااستفاده از کالیبراتورهایی به شکل ناقوس انجام میگیرد. این وسایل شامل دو تانک استوانه ای هم مرکز میباشند. فضای بین دو استوانه با اب یا روغن پر میشود.

یک ناقوس وارونه روی تانک درونی قرار داده میشود که دیواره ان در روغن یا اب موجود در فضای بین دو استوانه شناور است. در حین کالیبراسیون در هر نقطه مرجع فلومتر گازها زیر ناقوس گرفتار میشوند.

حرکت مستقیم ناقوس با حجم های نمونه در بازهای زمانی مشخص متناظر بوده و به طور خودکار ضبط میشود. حرکت ناقوس بااستفاده از انکوردهای نوری یاوسایل دیگر اشکار سازی میشوند. ناقوس به دقت برای حفظ فشار ثابت متعادل میشود.و هنگامیکه گازها درون ناقوس جمع میشوند ازادانه حرکت میکنند.

دورهای کالیبراسیون فلومترهای جرمی برمبنای استانداردهای صنعت است. برای مثال در پروسه های دارویی دوره شش ماهه متداول است. در کاربردهای صنعتی باتوجه به نوع پروسه دورهای شش ماهه تا یک ساله توصیه میشود.

کالیبراسیون مایعات:

اخیرا سازندگان فلومترهای جرمی از نوع کنارگذر و کنترل گرهایی برای سنجش فلوهای در حده میکرو را طراحی کرده و ساخته اند. وجود این وسایل کالیبراسیون در بازه میکرولیتر برای اب را ملزم میکند. کالیبراسیون فلوی مایعات در حده خیلی پایین بااستفاده از نمونه برداری و سنجش وزن اب به طور مستقیم  در یک مخزن با تعادل شیمیایی مناسب انجام میشود. باید دقت کنید تااز خطاهای حاصل از تبخیر در حین نمونه برداری اجتناب شود.

فلومترهای اب کوچک تا ظرفیت 20 ml/min به طور حجمی کالیبره میشود. در حالت ماندگار اب به درون لوله های مدرج حجمی تایید شده توسط   NISTبا زمان بندی مناسب برای بخش های حجمی منتقل میشود. برای فلومترهای بادبی چندلیتر بردقیقه یک استوانه مدرج تایید شده توسط  NIST مورد استفاده قرار میگیرد.

دبی های بزرگتراز مایعات در حالت ماندگار اب بااستفاده از پمپ های سنجشگر درون تانک های سنجش وزن کالیبره میشود. فلوهای 38 cmpm بااستفاده از لوله های با قطر 16 اینچ انجام میشوند.

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم