22 شهریور 1400 12:59 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

نکات مهم برای انتخاب فلومتر مناسب

انتخاب یک فلومتر

چگونه یک فلومتر مناسب انتخاب کنیم؟

برای انتخاب و سایزینگ فلومتر، به دست اوردن اطلاعات صحیح اساسی است.بسیاری از کاربرد ها شامل موادی هستند که از مشخصات فیزیکی انها اطلاعات اندکی موجود است و بهترین حدس و گمان تنها راه حل موجود است.حتی هنگامی که اطلاعات سیال موجود است، در شرایط عملیاتی و در هنگام کارکرد فلومتر، ار انچه هنگام انتخاب ان در نظر گرفته شده است متفاوت است. بنابراین بسیاری از فرایندها به خوبی و در نزدیکی شرایط عملیاتی مشخص نشده و لذا محدوده در نظر گرفته شده برای دبی سنج و انچه در عمل وجود دارد متفاوت است.

موارد فوق نشان میدهد احتمالا مشکلات اصلی فلومتر، مربوط به عدم تعریف صحیح از شرایط سازینگ و خواص سیال می باشد.

مشخصات چنین اطلاعاتی اغلب شامل قضاوت بر پایه اشنایی با سیال فرایندی مورد استفاده است.استفاده از کتاب راهنما جهت خواص فیزیکی فقط برای موارد معمولی کافی است، اما سیالات فرایندی اغلب به صورت مخلوط و ترکیبی هستند و لذا اطلاعات مشخصی در مورد انها موجود نیست.

کسانیکه فلومتر را انتخاب یا مشخص میکنند باید این احتیاط را داشته باشند که بدون همراهی مهندس فرایند واجد شرایط نسبت به ایجاد دیتای فرایندی به صورت مستقل اقدام ننمایند.حتی اگر مشخصات سیال شناخته شده باشد ، فرایند انتخاب دبی سنج چالش برانگیز است.

تلاش برای ترکیب ارزیابی دیتای فرایند و شرایط عملیاتی منجر به مجموعه متفاوتی از خواستها میشود که هم ممکن است باعث توجه کافی در انتخاب دبی سنج نشود و هم در دیتای فرایندی به صورت ناقص مورد توجه قرار گیرد. اگر وضیت فرایند به خوبی مشخص نشود، این حقیقت باید به وضوح ثبت شود. برای مثال ، در اغلب موارد دقت اندازه گیری ابزار دقیق تا پس از زمان راه اندازی مورد توجه قرار نمیگیرد، بنابراین شرایط طراحی باید تا جایی که ممکن است به طور کامل مستند شود.

کارایی فلومتر اغلب با دقت اندازه گیری دبی حاصل از ان ، به دست می اید. بنابراین برای مناسب ترین سنجش باید دقت کل سیستم دبی سنج ممکن است مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اگرچه، به سبب خطاهای تولیدی در دیگر تجهیزات موجود در سیستم و نبود اطمینان از مشخصات فیزیکی  و شرایط عملکردی، دبی سنج ها تاثیر ناچیزی در دقت کل سیستم دارند.

در برخی از کاربردها، تصور میشود تکرار پذیری معیار مناسبی از کارایی فلومتر است. یرخی افراد معتقدند که تریبا در تمام کاربرد ها، به شرطی که اندازه گیری تکرار پذیر باشد، مقدار عددی دبی بی اهمیت است. این نوع استدلال ممکن است در برخی از کاربرد هتا صحیح باشد؛ اگرچه، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که تکرار پذیری دبی سنج میتواند تابعی از عدد رینولدز و فاکتورهای دیگر باشد.

تغیرات در دما،گران روی،فشار، چگالی و مانند انها میتواند نقطه ایی در دبی سنج که در ان کار میکند جابه جا کرده و در نتیجه بر تکرارپذیری کل اندازه گیری تاثیر بگذارد. بنابراین تکرار پذیری نباید به عنوان ملاک مطلق در تعیین کارایی استفاده شود.

پاسخ فلومتر به دبی که اغلب بازمان لازم برای اندازه گیری تغییر گام در دبی ارزیابی می شود، فاکتور مهمی است به خصوص در کاربردهایی که دبی در دوره زمانی نسبتا کوتاهی جریان دارد.

مشخصات سیال:

نام سیال

در مواردی که یک سیال کاملا شناخته شده است، دانستن نام سیال میتواند در جمع اوری اطلاعات خواص فیزیکی ان از منابع عمومی مانند کتابهای راهنما مفید باشد. از این منابع میتوان به عنوان منابع اصلی اطلاعات استفاده کرد یا اطلاعات به دست امده از منابع دیگر را مورد بررسی قرار داد. دیتای خاص مواد در بسیاری از فرایندها قابل دسترسی نیست. این مشکل بار سنگین تری بر دوش افرادی قرار میدهد که قرار است دبی سنج را مشخص کنند. دیتای خواص فیزیکی و تطبیق پذیری مواد با قاطعیت قابل تعیین نیستند.

نوع سیال

انواع سیال شامل مایعات، گازها و بخارات هستند. این تقسیم بندی ها به تنهایی برای انتخاب دبی سنج کافی نیستند. سیال ممکن است تمیز، کثیف، دوغاب مایع/جامد یا ترکیبی از حالت های دیگر باشد. دوغاب باید براساس درصد، نوع و اندازه ذرات جامد تعریف شده باشد و اینکه ایا ساینده یا الیافی است یا مشخصات دبی غیر معمولی دارد یا خیر.مشخصات گران روی مایعات به صورت ذاتی میتواند نیوتنی یا غیر نیونتی باشد.

تطبیق پذیری مواد

خورندگی مواد در شرایط عملیاتی میتواند مواد تطبیق پذیر با ان را جهت ساختمان تجهیز مشخص کند.

سازگاری فلزات اغلب با موادی که در لوله کشی استفاده میشود مشخص میگردد در حالیکه سازگاری دیگر مواد مانند تفلن، ویتون و مشابه ان به کمک ازمایش، محسابات براساس مشخصات شیمیایی یا تست های سازندگان مشخص میشود.شایان ذکر است انتخاب مواد ساختمان لوله براساس مجوزهای خوردگی است و عموما خیلی دیرتر از سرویس های مورد قبول دبی سنج است، بنابراین مواد لوله کشی باید به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شود.

فشار و دما

محدودهای فشار و دمای عملیاتی در دبی سنج مخصوصا در جایی که سیال مدنظر گاز است باید مورد توجه قرار گیرد.در مواردی که تغیرات دما و فشار زیاد است شاید نیاز باشد از جبران سازی استفاده شود. درجه و توان فلنج دبی سنج به وسیله ماکزیمم فشار و دمای عملیاتی سیال مشخص میشود و سوای هرگونه بررسی های ویژه که ممکن است برای ملاحظات فرایندی و دبی سنج لازم باشد، معمولا میتوان از توان فلنجهای به کار رفته در لوله کشی نیز استنباط کرد.

چگالی و وزن مخصوص

وزن مخصوص عملیاتی مایع برای سایز کردن و کالیبره کردن دبی سنج لازم است. درحالیکه وزن مخصوص مایع عملا همیشه ثابت فرض میشود، در جایی که تغیرات زیاد دما وجود دارد و میتواند در دقت اندازه گیری تاثیر گذار ممکن است نیاز به جبران سازی دما باشد. در کاربردهای گاز و بخار، عموما چگالی سیال در شرایط استاندارد و عملیاتی برای اعمال به دبی سنج لازم است. این کار در مورد گاز و بخارهای غیر ایده ال باعث تبدیل صحیح به واحد استاندارد میشود. جبران سازی نوسانات چگالی اغلب با جبران کردن دما و فشار یا با اندازه گیری چگالی صورت می پذیرد.

گران روی

گران روی سیال برای تخمین عدد رینولدز و مشخص کردن تکنولوژی های مختلف قابل استفاده دبی سنج لازم است. اگاهی از رفتار گران روی در کاربردهای مایع ارزشمند است زیرا ممکن است تغییرات نسبتا اندک در دما منجر به تغییرات زیادی در گران روی شود. تغییرات زیاد در عدد رینولدز ممکن است در انتخاب دبی سنج تاثیر گذارد. اگر این اطلاعات موجود نباشد شاید نیاز به اجرای ازمایشی دبی سنج باشد یا از دبی سنجی استفاده شود که از عدد رینولدز تاثیر نپذیرد.

محدوده عملیاتی

محدوده عملیاتی دبی سنج، گسترده ایی از دبی است که در ان دبی سنج به درستی کار میکند و از ان میتوان نسبت ماکزیمم به مینیمم را محاسبه کرد. به دلیل انکه دبی سنجهای دیجیتال ممکن است نتوانند در زیر دبی مینیم کار کنند، مینیم دبی باید به دقت اندازه کافی پایین در نظر گرفته شود تا تمام شرایط عملیاتی راپشتیبانی کند. دبی سنج های انالوگ معمولا از محدوده صفر دبی تا محدوده کامل ان کار میکنند ، اگرچه تمام دقت انها در دبی های نزدیک به صفر پایین است.

مشخصات فیزیکی دیگر

هنگامی که تکنولوژی های مشخصی مورد بررسی قرار میگیرند، اگاهی از مشخصات فیزیکی اضافی سیال ممکن است ضروری باشد. برای مثال، در کاربردهای دبی سنج مغناطیسی نیاز به رسانایی الکتریکی مایع، در کاربردهای دبی سنج حرارتی نیاز به ظرفیت حرارتی و رسانایی سیال است. دیگر اطلاعات مانند مقدار مواد جامد موجود در سیال، فشار بخار و مشابه ان باید مورد توجه قرار گیرد.

نصب:

سایز لوله

سایز و ضخامتی که لوله ای که دبی سنج در ان نصب میشود اغلب مشخص است، اگرچه سایز دبی سنج به وسیله شرایط عملیاتی و محدوده دبی مدنظر مشخص میشود و میتواند با سایز نامی لوله متفاوت باشد.

فشار تفاضلی

هر محدودیتی در ماکزیمم افت فشار قابل قبولی که دبی سنج ایجاد میکند باید قیب انتخاب ان مشخص شود. اغلب، محدودیت های فرایندی این مقدار افت فشار را محدود میکند.در برخی کاربردهای مایع، افت فشار زیاد منجر به حباب سازی و کابیتاسیون شده و انرژی زیادی از بین میرود.

لرزش لوله

ارتعاش لوله نباید نادیده گرفته شود. برای اطمینان از نصب مناسب باید الزامات نصب با طراحی لوله کشی هماهنگ باشد.

دبی پالسی

باید مشخص شود که دبی حالت پالسی یا طبیعی ثابت و پیوسته دارد زیرا برخی تکنولوژی ها نسببت به تاثیرات پالس دبی ایمن تر است. ممکن است برای هماهنگی با منابع مکانیکی و فرایند نیاز به استفاده از دمپرهای پلاس باشد.

اجرای لوله مستقیم

بسیاری از دبی سنج ها نیاز به این دارند که شکل سرعت سیال در بالا دست و پایین دست به طور صحیح باشد. روش رایج استفاده ازاجرای لوله به صورت مستقیم و در طول مشخص در بالا دست و پایین دست دبی سنج است که این کار باعث ایجاد شکل متقارن دبی و از بین رفتن چرخش در سیال می شود.

توانایی اجرای طول مستقیم کافی در سیستم لوله کشی بدون صرف هزینه اضافی ایتم مهمی در انتخاب دبی سنج است. باتوجه به اینکه رد همه سیستم های لوله کشی نمیتوان از اجزای طول لوله مستقیم استفاده کرد میتوان با بهره گیری از تکنولوژی هایی که حساسیت کمی نسبت به انها دارند، مشکل را حل کرد.

وضعیت محیط

اگاهی از وضعیت پیرامون دبی سنج میتواند در انتخاب صحیح ان کمک کند زیرا برخی از دبی سنج ها برای محیط های سخت مناسب نیستند. این موضوع، با مقایسه دبی سنج های طراحی شده برای محیط ازمایشگاهی و انهایی که برای محیط صنعتی کثیف مانند محیط های باز طراحی شده اند، اشکار میشود.

بهره برداری:

تعمیر و نگه داری

مقدار تعمیراتی که باید روی دبی سنج انجام شود از اهمیت بسیار بالایی در انتخاب ان برخوردار است. سنسورهایی که به صورت روزانه باید تمیز شوند یا هفتگی تعویض گردند، دردسرهای تعمیر و نگه داری هستند و در صنایعی که از دبی پیوسته برخوردار هستند قابل تحمل نمی باشد. برخی از تکنولوژی های دبی سنج های دیگر قابلیت اطمینان افزایش یابد. برای رسیدن به قابلیت اطمینان بیشتر ممکن است نیاز به سبک سنگین کردن باشد.

دسترسی به قطعات و سرویس

دسترسی به قطعات یدکی در سایت و در مراکز خدمات محلی بحث های مهمی در انتخاب دبی سنج هستند. اگرچه انتخاب هایی که برپایه دردسترس بودن قطعات ومراکز خدماتی باشد، ممکن است به مشکل منجر شود.برای انتخاب باید برپایه ملاحظلات فنی اقدام صورت پذبرد و سپس دبی سنج هایی که  قطعات یدکی و سرویس ان در دسترس است بررسی گردد.

بررسی های اقتصادی

قیمت و هزینه دبی سنج نصب شده، شامل هزینه دبی سنج، قطعات جانبی، لوله کشی، و نیروی کاری که سیستم دبی سنج عملیاتی را کامل میکند باید در فرایند انتخاب مورد توجه قرار گیرد. در جاهایی که از دستگاه کمکی مانند مبدلها استفاده میشود، قیمت انها باید بررسی شوند. فرایند انتخاب دبی سنج به بررسی بیشتر ملاحظات فنی نسبت به اقتصادی تاکید دارد.باید توجه شود که استفاده غلط از دبی سنج، اگرچه گران نباشد، نشان دهنده اشتباه اقتصادی است. به همین دلیل ارزیابی فنی مقدم تراز ارزیابی اقتصلدی است.

هزینه بهره برداری

معیار اقتصادی مصرف انرژی میتواند افت فشار غیرقابل برگشت در دوسر دبی سنج باشد که به راحتی قابل محاسبه است. مصرف انرزی سالیانه میتواند قابل توجه باشد و انتخاب دبی سنج صحیح میتواند هزینه انژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لازم به ذکر است که در بسیاری ار کاربردها به دلیل اینکه انرژی ذخیره شده قابل استفاده و ارزیابی نیست،از انتخاب صحیح انازه گیری دبی سنج فایده اقتصادی حاصل نمیشود. باید امکان بازیابی انرژی مورد بررسی قرار گیرد زیرا انرژی ذخیره شده سالیانه میتواند بسیار بالاتراز اختلاف هزینه ناشی از انتخاب دبی سنج با افت فشار کمتر مخصوصا در لوله هایی با سایز بالا باشد.

ملاحظات اینده

ملاحظات استفاده اتی از دبی سنج میتواند در رویه انتخاب تاثیر گذارد.ملاحظات ممکن است شاملتوسعی تاسیسات، اختلاف بین طراحی ها و شرایط عملیاتی واقعی، پیش بینی روند تغییرات و غیره است. قابلیت رنج پذیری و توانایی اندازه گیری صحیح در رنج وسیع شرایط عملیاتی برای تغییزات قابل پیش بینی باید ملاحظه شود تااز جایگزینی دبی سنج از اینده جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم