21 شهریور 1400 11:30 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

مراحل کالیبراسیون یک کنترل ولو

کنترل ولو

مراحل کالیبراسیون یک کنترل ولو

در اینجا فرض کنید که میخواهیم یک کنترل ولو Air to Close را کالیبره کنیم. یا به عبارت دیگر تنها  bench set ان را تنظیم کنیم. توجه داشته باشید که تنظیم bench set بدون پوزیشنر انجام شده و کالیبراسیون پوزیشنر باید بداز تنظیم bench set صورت گیرد. برای اینکه ببینید چ مقدار فشار به اکچویتور اعمال میشود از یک استاندارد کالیبراسیون استفاده کنید.

مراحل کالیبراسیون به شرح زیر است:

 • اولین مرحله تنظیم شروع حرکت ساقه میباشد:

اگر شروع حرکت ساقه در یک فشار پایین تر یا بالاتر از فشار موردنظر اتفاق بی افتد شما باید با چرخاندن پیچ تنظیم کننده فنر ان را تنظیم کنید. با چرخاندن Spring adjustor در خلاف جهت عقربه های ساعت فشردگی فنر اکچویتور کاهش خواهد یافت. در واقع این امر سبب میشود که حرکت ولو در یک فشار بارگذاری شده پایین تر اتفاق بی افتد. با چرخاندن Spring adjustorدر جهت عقربه های ساعت فشردگی فنر اکچویتور افزایش خواهد یافت. برای یک اکچویتور با رنج فشار دیافراگم 2-1 kg/cm2 ولو باید در فشار 0.2kg/cm2اماده ی حرکت بوده و درkg/cm2  0.22 شروع به حرکت کند.

 • در این مرحله میخواهیم مقدار بالای رنج اکچویتور را تنظبم کنیم:

برای این کار در ابتدا مهره های پشت بند ساقه زا شل کرده و پیچ های روی اتصال دهنده ساقه را شل کنید. در ادامه فشار اعمالی به محفظه ی دیافراگم را بالا برده و مقدار بالای رنج اکچویتور برسانید. در همین حال حرکت ولو را مشاهده کنید. اطمینان حاصل کنید که پلاک ولو برروی حلقه نشیمنگاه نشسته است.اگر حرکت ساقه کافی نباشد و پلاگ برروی نشیمنگاه قرار نگیرد باید ساقه پلاگ ولو را به داخل Stem connector بپیچانیم. برای چرخاندن ساقه میتوان یک اچار فرانسه را روی مهرههای پشت بند ساقه انداخته و ان را چرخاند. توجه داشته باشید که وقتی پلاگ ولو برروی نشیمنگاه قرار گرفته است به هیچ وجه نباید ساقه را بچرخانید. زیرا بااین کار به پلاگ و یا نشیمنگاه اسیب میرسانید. زمانیکه حرکت ساقه به خوبی تنظیم شد Stem connector را قفل کردهCap screws را سفت کرده و مهره های پشت بند ساقه را میبندیم.

 • اگر کنترل ولو ما Air to Close باشد وقتی حداکثر فشار رنج Stroke به اکچویتور اعمال میشود Travel indicator وscale indicatorباید بسته بودن ولو را نشان دهد و زمانیکه هیچ فشاری به محفظه ی دیافراگم اعمال نمیشود Travel indicator وscale indicator باید باز بودن ولو را نمایش دهد. اگر Travel indicator وscale indicator این شرایط را به درستی نشان ندهد شما باید پیچ های وscale indicatorرا شل کرده و ان را جابه جا کنید تا موقعیت باز و بسته ی ولو با دقت نشان داده شود.
 • بعداز اینکه کنترل ولو نصب شده و به کنترلر اتصال میابد باید دوباره ان را چک کرد. شما باید مواردی چون حرکت صحیح عدم وجود اصطحکاک عدم وجود نشتی عملکرد صحیح و مطابقت با کنترلر را چک و بررسی کنید.

مراحل ذکر شده در بالا یک روش کلی برای کالیبراسیون کنترل ولو میباشد. اما میتوان به شکل ساده تر و عملی تری این کاررا انجام داد. در ادامه روش کالیبراسیون عملی کنترل ولو های  ATO,ATC را به اختصار شرح داده است.

مراحل عملی کالیبراسیون کنترل لول Air To Open :

برای کالیبره کردن یک کنترل ولوAir To Openمراحل زیر را دنبال کنید. در اینجا فرض میکنیم که رنج اکچویتور ما 0.2-1 kg/cm2 میباشد. درواقع بااعمال فشار0.2kg/cm2ولو کاملا بسته بوده و اماده حرکت است. و بااعمالkg/cm2 1 ولو کاملا باز میشود.

 • تجهیزات کالیبراسیون را توسط تیوپ و اتصالات مناسب همانند شکل زیر به یک دیگر متصل کنید. همانطور که میبینید در این ارایش برای تنظیم فشار مورد نظر از یک رگلاتور فشار مناسب استفاده شده است. گیج فشار را نیز وظیفه ی نمایش فشار اعمالی به اکچویتور را به عهده دارد.
 • ابتدا مهره های پشت بند ساقه را باز کرده و سپس Cap screwsباز میکنیم تا اتصال دهنده ساقه باز شود. بااین کار ساقه اکچویتور از ساقه پلاگ جدا میشود.
 • با تنظیم Spring adjustor کارب کنید که ساقه اکچویتور در kg/cm22 اماده حرکت بوده و درkg/cm20.22 شروع به حرکت کند.این کار معمولا یک فرایند تکرار پذیر است و باید چندین بار Spring adjustor را شل و سفت کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.
 • پلاگ را روی seat قرار دهید البته به علت فشرده شدن ساقه توسط پکینگ این کار معمولا کار سختی است و نیاز به نیروی زیادی دارد. شما میتوانید ابتدا یک فشارkg/cm21 را به اکچویتور اعمال کرده و با یک تکه چوب و فلز مسی را میان دو ساقه ی اکچویتور و ساقه ی پلاگ قرار داده و سپس فشار را از روی اکچویتور بردارید. تا به واسطه نیروی فنر اکچویتور ساقه ی اکچویتور با نیروی زیاد ساقه پلاگ را به پایین هل داده و پلاگ را به خوبی برروی نشیمنگاه قرار دهد. سپس دوباره یک فشار kg/cm21 را برروی اکچویتور اعمال کرده و تکه چوب یا فلز مسی را بردارید.
 • فشار هوای kg/cm222 را به اکچویتور اعمال کنید. Stem connector را بسته و Cap screws را سفت کنید. بااین کار ساقه پلاگ به ساقه ی اکچویتور اتصال پیدا میکند. در اخر مهره های پشت بند ساقه را در زیر Stem connector سفت کنید. اعمال فشار هوای kg/cm20.22 به جای kg/cm20.2 به این دلیل است که ولو در حالت بسته بتواند به صورت Tihgt shutoff عمل کند.
 • با تنظیم Travel indicator وscaleindicator کاری کنید که وضعیت باز و بسته ی ولو به درستی نشان داده شود.
 • بااعمال فشار kg/cm22 تا kg/cm2 1 حرکت ولو را بررسی کرده و نقاط 0%،25%،50%،75%،100% را تست کنید.

مراحل عملی کالیبراسیون یک کنترل ولوAir to Close :

برای کالیبره کردن یک کنترل ولو Air to Close مراحل زیر را دنبال کنید. در اینجا فر  ض میکنیم که رنج اکچویتور ما 0.2-1 Kg/cm2میباشد. در واقع بااعمال فشار 0.2 Kg/cm2 ولو کاملا باز و اماده حرکت است. و با اعمال 1 Kg/cm2 ولو کاملا بسته میشود.

 • تجهیزات کالیبراسیون را توسط تیوپ و اتصالات مناسب به دیگر اتصال دهید.
 • ابتدا مهره های پشت بند ساقه را بباز کرده و سپس Cap screws را باز میکنیم. تا اتصال دهنده ساقه باز شود. بااین کار ساقه اکچویتور از ساقه پلاگ جدا میشود( البته بهتر از قبل از باز کردن Cap screws یک فشار Kg/cm25 را به اکچویتور اعمال کنید زیرا بااین کار فشار فنر از روی ساقه و Stem connector برداشته شده و Cap screws راحتتر باز میشود.)
 • باتنظیم Spring adjustor کاری کنید که ساقه اکچویتور درKg/cm22 اماده حرکت بوده و در Kg/cm20.22 شروع به حرکت کند. این کار معمولا یک فرایند تکرار پذیر است و باید چندین بار Spring adjustor را شل و سفت کنید تا به نتیجه مطلوب برسد.
 • پلاگ را برروی Seat قرار دهید. البته بعلت فشرده شدن ساقه توسط پکینگ این کار معمولا کار سختی است و نیاز به نیروی زیادی دارد. شما میتوانید یک تکه چوب یا یک تکه فلز مسی را میان دو ساقه اکچویتور و ساقه پلاگ قرار داده و یک فشار 1 Kg/cm2 را به اکچویتور اعمال کنید تا پلاگ به خوبی برروی نشیمنگاه بنشیند. سپس فشار را از روی اکچویتور برداشته و تکه چوب یا فلز مسی را بردارید.
 • فشار هوای Kg/cm298 را به اکچویتور اعمال کنید. بااین کار ساقه ی اکچویتور حرکت کرده و به انتهای بازه ی حرکتی خود نزدیک میشود. حال Stem connector را بسته و Cap screws را سفت کنید. بااین کار ساقه پلاگ به ساقه اکچویتور اتصال پیدا میکند. در اخر مهره های پشت بند ساقه را در زیر Stem connector سفت کنید. اعمال فشار هوای Kg/cm20.98 به جای1 Kg/cm2 به این دلیل است که ولو در حالت بسته بتواند به صورت Tight Shutoff عمل کند.
 • با تنظیم Travel indicator ووscale indicatorکاری کنید که وضعیت باز و بسته ولو به درستی نشان داده شود.
 • بااعمال فشار Kg/cm22 تا1 Kg/cm2حرکت ولو را بررسی کرده و به نقاط 100%، 75%، 50%، 25%، 0%، را تست کنید.

کالیبراسیون پوزیشنر ولو:

پوزیشنر دستگاهی است که بر روی کنترل ولو نصب شده و ولو را در موقعیت مورد نظر قرار میدهد. برروی کنترل ولو ها معمولا یک پوزیشنر نصب میشود زیرا با نصب ان برروس کنترل ولو پاسخ ان سریع تر میشود. همچنین هنگامیکه فشار فرایند تغییر میکند پوزیشنر کمک میکند که طول حرکتی ولو متناسب با سیگنال کنترلر بوده و در نهایت ولو  به موقعیت مورد نظر برسد. از این رو اگر کنترل ولو مجهز به یک پوزیشنر باشد پس از کالیبره کردن خود کنترل ولو و در واقع Bench set کردن ان باید پوزیشنر را برروی اکچویتور نصب کرده و ان را کالیبره کرد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم