23 شهریور 1400 7:38 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

فلومتر چند فازی

دبی سنج اب

فلومتر چند فازی

فلومترهای چندفازه مختلف میتواننددر سنجش مایعات تا گازهای95تا97 درصدی موثر واقع شوند.برخی از سنجشگرها از قبیل Agar MPFM400 و Jiskoot میتوانند گاز ترکیبی را بااستفاده از یک جداساز داخلی برای ارسال گاز خیس و باقی مانده گاز به همراه روغن و اب را بااستفاده از جداساز چندفازه سنجش کنند.استانداردی در طراحی سیستم سنجش چندفازه وجود نداشته و روشهای مختلفی برای تعریف دقت و عمکرد وجود دارد.

سه را متداول برای بیان دقت سنجشگر چندفازه وجود دارد:

  1. درصد دبی حجمی فاز
  2. درصد دبی چندفازه کل
  3. درصد دبی مایع و گاز به علاوه عدم قطعیت مطلق اب در فاز مایع
  1. درصد دبی حجمی فاز

روش اول در نزد مهندسین مربوطه دارای محبوبیت بیشتری است و به وضوح عملکرد را ارایه میدهد که بیان شده است. این روش ممکن است برای اختلاط فاز بیش از اندازه خیلی عملی نباشد.

روشهای 2و3 با وجود مقادیر نسبتا کم اختلاط با مقادیر 5تا10 درصد برای عدم قطعیت ها ی فاز گاز/مایع و2تا3 درصد برای اب ممکن است خطاهای فاز مجرا را تا100 درصد یا بیشتر نشان دهد که این مقدار به مقدار مطلق درصد اب بستگی دارد.

اولین نیازمندی برای فاز مختلط مایع تمایز هیدروکربن از اب است. اگر فاز مایع روغنی باشد معمولا اب کمتر از 40درصد هیدروکربن مایع باشد سنجش ثابت دی الکتریک در فرکانس های میکروویو میتواند کسر اب را تعین کند. ثابت دی الکتریک هیدروکربن خشک بسته به ترکیب در بازه 2تا4 قرار دارد در حالیکه این مقدار برای اب برابر82 بوده و یک موردحساس برای سنجش را بدست میدهد.

نیازمندی دیگر تمایل فلوی مایع از فلوی گاز در سیستمی است که دو ماده به جدا شدن و شارش در سرعت های متفاوت گرایش دارند. بهبود شرایط فلو در این سیستم ها عموما بااستفاده از یک مخلوط کن انجام میشود. فلومترهای همبستگی عرضی از تکنیک های هسته ای برای سنجش دومرتبه از چگالی جریان استفاده میکنند. در فاصله عمودی کمی دورتر و نوسانات در چگالی نسبت به زمان را به یکدیگر مربوط میکنند دربرخی وسایل دیگر از مشخصات الکتریکی به شیوه مشابه استفاده میشود.

از انجایی که تمایز سرعت های متفاوت مایع و گاز مشکل است سنجش سرعت یک فاز و استفاده از تکنیک های مدل سازی فلو برای تخمین سرعت فاز دیگر متداول است.

اکثر تکنیک ها با نسبت مایع/گاز محدود شده اند.سنجش جریانات گازی کم با مایع کمتر از5 درصد مشکل است زیرا چگالی گاز ممکن است با چگالی مایع برابر باشد. در فشار3000 PSI چگالی گاز ممکن است 200Kg/m3 و چگالی گاز مایع شاید600kg/m3 باشد. بنابراین تغییر از محتوای مایع 5درصدی به مقدار4 درصد در مخلوط با تغییرات 20درصدی در مایع برابراست اما چگالی را کمتراز2درصد تغییر میدهد. برای اجتناب از این مسئله یک سازنده از یک جداساز سانتریفیوژ برای جداسازی گاز از مخلوط سه فازه استفاده کرده و این مقدار را به طور جداگانه سنجش میکند و دوباره انها را بعد از سنجش دیگر فازها باهم مخلوط میکند. برداشتن 80درصد گاز بخش سنجشگر چندفازه توسط یک سنجشگر جابه جایی مثبت سنجش میشود و تکنیک های ونتوری و محتوای اب میکروویو فازهای متفاوت را باهم متمایز میکند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم