23 شهریور 1400 7:38 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

فلومتر هدفی

فلومتر چیست

فلومتر هدفی

هنگامی که سیال به صورت دوغاب یا گاز حامل ذرات جامد است جمع شدن مواد در جلوی صفحات روزنه دار باعث خطا در اندازه گیری و گرفتگی ان میشود. در این حالت از دبی سنج های هدفی که برای غلبه براین مشکل ساخته شده اند استفاده میشود. در ساختار این تجهیز از دهانه های حلقوی استفاده میشود. از این نوع طراحی دیگر زیاد در صنعت استفاده نمیشود.

در این نوع دبی سنج نیروس اعمالی توسط جریان سیال به کمک مدارات کشش سنج اشکار میشود.

این تجهیز به دو شکل است:

1- شکل استاندارد با قابلیت نصب در خط برای خطوطی باسایز کم

2- پروبهای جمع شدنی که برای لوله های بزرگتر استفاده میشود و امکان باز کردن پروب برای تمیز کردن ان بدون ایجاد مشکل در خط وجود دارد.

دبی سنج هدفی برای اندازه گیری دبی مایعات گازها و بخارات استفاده میشود. این تجهیز این امکان را محیا میسازد که میعانات و مواد خارجی جامد موجود در گازها و بخارات از پایین لوله و گازها و بخارات موجود در مایع از بالای لوله عبور میکند.

نیروی دینامیک دبی سیال به صورت نیروی کششی و به وسیله دیسک هدف معلق در سیال اشکار میشود. این میل به وسیله یک میل اهرمی و مجرای خمش به محدوده خارجی شامل چهاربازوی فعال پل کشش سنج منتقل میشود. این مدارات کشش سنج فشار مکانیکی اشکار شده را به خروجی الکتریکی متناسب باان تبدیل میکند. این تبدیل به صورت خطی است. نیروی استخراج شده با توان دوم نرخ دبی متناسب است.

تئوری

خروجی لحظه ای پل کشش سنج مستقیما و به صورت خطی بانیروی F اعمالی توسط دبی سیال به دیسک هدف متناسب است.

Erl=KF÷2.2046

نیروی ناشی از دبی سیال اشفته با مربع سرعت متناسب است.

F=CdAPV2÷2g

که در ان:

Cd= ضریب مربوط به کشش

A= سطح مقطع دیسک هدف

P= چگالی سیال

V= سرعت سیال عبوری از سوراخ دبی سنج

این تساوی در جایی اعمال میشود که سیال عبوری در تمام رنج دبی به صورت اشفته وجود داشته باشد.

مزایا

  • امکان استفاده در دبی های دوجهته
  • امکان استفاده در سایزهای بسیار کوچک
  • نسبت ماکزیمم به مینیمم دبی 15:1

معایب

  • افت فشار نسیتا بالا
  • محدوده قابل اندازه گیری پایین
  • نبود امکان کالیبراسیون در محل
  • امکان گرفتگی و خرابی به وسیله های تکهای بزرگ خارجی

 

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم