تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

ثبت شکایات

کاربر گرام :

سایت فروشگاه اینترنتی ای شاپ صنعت در راستای سیاست مشتری مداری تمام سعی و کوشش خود را در جهت رضایت مندی خدمات ارئه شده در سایت را با جدیدیت پیگیر نماید.

لذا خواهشمند است جهت پیشبرد هر چه بیشتر این اهداف درمورد پشنهادات سازنده شما بزرگواران ؛انتقادات و نیز شکایات از طریق لینک ذیل ما را یاری نماید.

پیشنهادات ؛ انتقادات ؛ شکایات

همچنین جهت انتقال پیشنهادات ؛ انتقادات ؛ شکایات با شماره تلفن  02177644591 تماس حاصل نماید