خرید تله بخار
تله بخار چیست

تله بخار چیست؟

تله بخار چیست؟

تله بخار یک نوع شیر اتوماتیک است که میعانات را فیلتر می کند. در صنعت، بخار به طور منظم برای گرم کردن یا به عنوان یک نیروی محرکه برای قدرت مکانیکی استفاده می شود. تله های بخار در چنین برنامه هایی استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که بخار هدر نرود.

بخار پس از انتقال گرمای نهان تبخیر خود در تجهیزات به کندانس تبدیل می شود.حال ممکن زمانی فرا برسد بخشی از بخار زنده قبل از تبدیل به کندانس از تجهیز مورد نظر خارج شود. وظیفه تله بخار جلوگیری از خروجی بخار زنده است.بنابراین تله بخار اخرین نقطه حضور بخار زنده است.همچنین از تله ها برای تخلیه گازهای غیر قابل کندانس نیز استفاده می شود.

ANSI تله بخار را به روش زیر تعریف می کند:

دریچه ی خود را که به طور خودکار مایع را از بخار حاوی محفظه تخلیه می کند در حالیکه انعطاف پذیری بخار را حفظ می کند یا در صورت لزوم اجازه می دهد تا بخار به سرعت کنترل شده یا تنظیم شود. بیشتر تله های بخار نیز گازهای غیر قابل خوردن را در حالی که باقی می ماند برای زنده ماندن بخار عبور می کنند.

ANSI/FCI 69-1-1989

 

چرا از تله بخار استفاده میکند؟

بخار زمانی شکل می گیرد که آب برای تشکیل یک گاز بخار می شود. برای اینکه فرایند تبخیر شدن رخ دهد، مولکول های آب باید به اندازه کافی انرژی داده شود که پیوندهای بین مولکول ها (پیوندهای هیدروژنی و غیره) شکسته شود. این انرژی که برای تبدیل مایع به یک گاز به کار میرود “گرمای نهان” نامیده می شود.

فرایندهای گرم بر پایه بخار از گرمای نهان استفاده می کنند و آن را به یک محصول معین انتقال می دهند. هنگامی که کار انجام می شود (به عنوان مثال بخار حرارت خود را از دست داده است)، بخار منقبض می شود وکندانس شروع می شود.عبارت دیگر نمی تواند به عنوان بخار کار کند و تبدیل به مایعات می شود. در نتیجه، اگر بخواهید جریان مایع را به همان اندازه که ممکن است سریعتر از لوله انتقال بخار و یا مبدل حرارتی برداشته شود، رطوبت را گرم می کند.

انواع تله بخار

تله بخار را به سه دسته کلی می توان تقسیم نمود:

تله بخار مکانیکی

مبنای عملکرد ان ها بر اساس اختلاف چگالی اب و بخار است.

تله بخار ترمودینامیکی

مبنای کار انها بر اساس سرعت بالای بخار و همچنین چگالی بیشتر اب نسبت به بخار است.

تله بخار ترموستاتیکی

مبنای کار انها بر اساس اختلاف دمای بخار و کندانس است.

 

مطلب پیشنهادی

ضربه قوچ

ضربه قوچ لوله‌های آب، صرف ‌نظر از صدای فش‌فش آرامی که از خود تولید می‌کنند، …